Op de voorbije gemeenteraad werden de jaarrekeningen van de 13 Diksmuidse kerkfabrieken van vorig jaar ter goedkeuring voorgelegd.  En ook daar heeft corona zijn stempel op gedrukt want volgens schepen van kerkfabrieken Martin Obin (CD&V) daalden hierdoor de ontvangsten uit eucharistievieringen met 40%.  Daarnaast brachten de financiële effecten minder op zodat er uiteindelijk 17% minder ontvangsten genoteerd werden in 2020.  Mede dankzij minder uitgaven en een overschot van het vorig jaar bleef de exploitatiebijdrage die Diksmuide moet bijpassen binnen het voorziene bedrag van 325.258 euro dat voorzien was binnen de herziening van het meerjarenplan.

Tijdens het voorbije jaar werd ook voor bijna 370.000 euro geïnvesteerd in de Diksmuidse kerkgebouwen.  Voor de kerk van Keiem werd er 96.000 euro uitgegeven voor schilderwerken en het vernieuwen van de elektriciteitsuitrustingen de restauratiewerken aan de Woumense kerk(foto) hebben 97.000 euro gekost.  Aan de verwarmingsinstallatie van de kerk van Pervijze werd 45.000 euro besteed.  Aan de Esense kapel werden voor 16.000 euro aan herstellingswerken uitgevoerd en tenslotte was er nog 113.000 euro weggelegd voor het herstel van de toren van de kerk van Beerst.  Bij deze laatste kerkfabriek was het opvallend dat raadslid Bart Laleman, die tevens voorzitter is van de kerkfabriek van Beerst, de zitting niet verliet en zich evenmin onthield bij de stemming.  Niettegenstaande dit omwille van mogelijke belangenvermenging bij wet verboden is, werd hierover maandagavond opmerkelijk geen opmerking gemaakt door de voorzitter van de gemeenteraad.  Evenmin werd dit opgemerkt door enig ander raadslid.
Schepen van kerkfabrieken Martin Obin voegde aan zijn uiteenzetting nog toe dat het voorziene investeringsbedrag van bijna 500.000 euro voor de kerk van Leke verschoven werd naar 2021.

Raadslid Koen Coupillie (N-VA) maakte van deze bespreking ook nog gebruik om te polsen bij schepen Obin naar de huidige stand van zaken rond de herbestemmingen van kerken, en meer in het bijzonder rond de beloofde acties voor de kerk van Oudekapelle.  Schepen Obin had immers plannen om van deze kerk een depot voor verenigingen te maken.  Maar hij wou hierover eerst polsen bij de verenigingen in hoeverre deze de ruimte konden gebruiken.  Maar deze bevraging werd volgens schepen Obin door corona bemoeilijkt.  Raadslid Coupillie spoorde de schepen wel aan hieraan verder te werken omdat dit uiteindelijk voor Diksmuide een besparingsoperatie zou betekenen. (DLD)