Sven Mouton en Wouter Dernau van Pedra Viva!, de eigenaars van de voormalige Bartholomeuskerk van Kaaskerke, tonen met hun champing-project Bed & Bar Tolomeus dat er ook nog originele manieren van herbestemming zijn voor ontwijde kerkgebouwen.  En dat samengaan van een camping met een kerk(church)gebouw willen ze nu verder uitrollen in Vlaanderen.  Ze hebben immers de ambitie om nog in een tiental voormalige kerken, gespreid over heel Vlaanderen, een champing onder te brengen.  Voor Vlaams minister Matthias Diependaele, die vorige week met het Diksmuids stadsbestuur een bezoek bracht aan Kaaskerke (foto), is het alvast een originele manier van invulling.  Men kan een nachtje in de champing van Kaaskerke boeken voor de prijs van 500 euro en hiervoor krijgt men 12 plaatsen in de zes slaaphutten.  Een 106-jarige Kaaskerkse heeft alvast belangstelling …

Eerder al hadden de initiatiefnemers aangekondigd dat de invulling moest aansluiten met de geschiedenis van het kerkgebouw.  En de speciale neo-gotische vorm van deze kerk hebben ze dan ook doorgetrokken in de slaaphutten.  En Wouter en Sven doken ook in de geschiedenis van de kerk die uiteindelijk toch nog vrij recent is.  Ze werd immers zoals de hele frontstreek pas gebouwd na de eerste wereldoorlog, maar opmerkelijk wel op een andere plaats dan deze van de vooroorlogse Kaaskerkse kerk.  Meteen ook de oorzaak waarom, in tegenstelling tot de andere Diksmuidse kerken in de deelgemeenten, het kerkhof niet rond de kerk ligt.  En tijdens de eerste halve eeuw van haar bestaan had ze ook een speciale band met de Vlaamse beweging.  Immers van de jaren twintig tot de jaren zestig toen de tweede IJzertoren in gebruik werd genomen, ging de eucharistieviering voor de gesneuvelden, op zaterdag voor de IJzerbedevaart door in de kerk van Kaaskerke.  De muurschilderijen in de kerk, die heel wat Vlaamse symboliek bevatten, zijn daar nog steeds het levende bewijs van.  Deze muurschilderijen kwamen er overigens in 1952 naar aanleiding van de 650ste verjaardag van de Guldensporenslag.  En meteen ook op de 30ste verjaardag van het kerkgebouw zelf.  Overigens gaven de jaarlijkse foto’s van deze IJzerbedevaartplechtigheden in de kerk ook een overzicht van de evolutie van het interieur in de kerk tijdens deze jaren.

Is de “champing”-invulling voor deze kerk origineel en zal ze, volgens de ambities van de initiatiefnemers, dus nog navolging krijgen in een 10-tal andere leegstaande kerken in Vlaanderen, toch blijft het volgens Wouter Dernau nog steeds een tijdelijke herbestemming in afwachting van de definitieve.  Wie dan ook een nachtje wil boeken in de kerk van Kaaskerke, moet dan ook tijdens de komende twee jaar een plaatsje vrij maken in zijn agenda.  De eerste gasten werden tijdens het voorbije weekend verwelkomd.
Wie inmiddels een toch wel opmerkelijke interesse heeft, is de familie van Godelieve Voet.  Zij willen met deze inmiddels 106-jarige Kaaskerkse nog een keertje een nacht doorbrengen in het kerkgebouw die uiteraard verstengeld is met een pak levensepisodes van deze eeuwelinge die geboren en getogen is in deze Diksmuidse deelgemeente.

Tijdens de zomermaanden is er tenslotte ook  nog een zomerbar te bezoeken aan het voorportaal van de kerk.

Meer info op de facebookpagina van Bed & Bar Tolomeus : klik hier. (DLD)