Er werd maandagavond een nieuwe episode geschreven in het lange verhaal van het Keiems voetbalveld.  Diksmuide maakt opnieuw 460.000 euro vrij voor de aankoop van een kunstgrasveld.  Dat wil ze nog steeds leggen op het huidig zonevreemd terrein aan de Tervaetestraat (foto archief) in afwachting dat er een nieuwe sportsite wordt ontwikkeld op de Keiemse wijk de Warande tussen de Oostendestraat en de Keiemdorpstraat.  Maar of het kunstgrasveld er ooit komt, daarover kon maandagavond nog geen zekerheid gegeven worden.  Diksmuide beschikt immers hiervoor nog niet over een omgevingsvergunning.  En ook over de haalbaarheid van de nieuwe sportsite rijzen er intussen twijfels over de financiële haalbaarheid ervan.  Komt er op de nieuwe Keiemse sportsite een voetbaltempel voor Sporting Keiem of blijft het bij een luchtkasteel, dat was samengevat de vraag die maandagavond werd gesteld.  Het antwoord komt er wellicht over vijf jaar.

Volgens patrimoniumschepen Marc De Keyrel (CD&V) is de omgevingsvergunningsaanvraag voor het kunstgrasveld op het huidig terrein nog steeds lopende.  Tegen de eerste vergunning voor een kunstgrasveld tekende de Vlaamse overheid beroep aan.   De vraag of ze dat opnieuw zal doen, nu ze de belofte krijgt van Diksmuide dat het om een tijdelijke ingreep gaat in afwachting van de nieuwe Keiemse sportsite die men binnen de vijf jaar wil realiseren, kon nog niet beantwoord worden door het stadsbestuur.  Er is hierover immers nog geen overleg geweest met de Vlaamse administratie.
Voor raadslid Eric De Keyser (Vooruit) die reeds lang kritisch staat tegenover grote investeringen in het Keiems voetbal, wil Diksmuide met deze beslissing enkel tijd kopen, tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.  Nog volgens het raadslid zal Diksmuide het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de nieuwe sportsite op de Warande niet goedgekeurd krijgen omdat het volgens de Vlaamse stedenbouwkundige regels niet aansluit bij het dorp.  In zijn glazen bol zag het Vooruit-raadslid al dat een afwijzing van dit GRUP wel in de kaart speelt van CD&V en Idee Diksmuide.  Bij een goedkeuring zou de huidige meerderheid immers moeten kleur bekennen, met name toegeven dat ze de miljoenen euro’s voor dit Keiems sportcomplex niet heeft.   Maar dan zal de volgende stembusslag reeds lang gepasseerd zijn.  Partijgenoot Kurt Vanlerberghe herinnerde het stadsbestuur er ook nog aan dat Diksmuide al eerder een tijdelijke vergunning van 5 jaar heeft gekregen voor de plaatsing van lichtmasten en kleedcontainers op het huidig veld.  En deze beslissing dateert van 2018, dus ook daar tikt de klok.
Volgens raadslid Koen Bultinck is zijn N-VA-fractie voorstander van het kunstgrasveld.  Maar ook het N-VA-raadslid had vragen bij de haalbaarheid van de gevolgde procedure.  Hij vroeg dan ook aan het schepencollege geen valse beloftes te maken.   Niettegenstaande N-VA kristisch stond tegenover de besteding van bijna een half miljoen euro aan het kunstgrasveld, keurde de fractie dit agendapunt toch goed.  Fractieleider Koen Coupillie verduidelijkte achteraf : “Onze fractie is van mening dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen voor het terrein van Keiem. De situatie zoals die op vandaag is, is eigenlijk schandalig ten opzichte van de vele Diksmuidse jongeren die op dit terrein hun sport beleven.  Maar wij willen zeker en vast geen remmende factor zijn op een initiatief die onze jongeren uit het slijk kan halen. ”
Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide), zelf afkomstig uit Keiem, stelde dat Diksmuide alvast alle registers zal opentrekken om het project gerealiseerd te krijgen.  Vooral de vele jeugdspelers die er  hun sport beoefenen, verdienen voor hem beter.  Dat hij aan favoritisme voor zijn dorp zou doen ontkrachte hij ook met de bedenking dat Sporting Keiem nu ook fungeert als satelietploeg van KSV Diksmuide.  Deze investering, ook al zal het kunstgrasveld na 5 jaar niet volledig kunnen meegenomen worden naar de nieuwe site aan de Warande, is voor hem dan ook wel degelijk een solide oplossing. (DLD)