Het Vlaams Departement Omgeving heeft volgens het Diksmuids stadsbestuur opnieuw beroep aangetekend tegen de tijdelijke vergunning voor een nieuw kunstgrasveld op het huidig voetbalterrein van Sporting Keiem aan de Tervaetestraat.  Hierdoor dreigen een 200-tal kinderen en jongeren, die aangesloten zijn bij de florerende jeugdafdeling van de Keiemse voetbalclub, nog vijf jaar langer te moeten ploeteren op het moddergrasveld dat het terrein vaak is tijdens de wintermaanden.  (foto archief)

Vorig jaar hadden dezelfde Vlaamse ambtenaren al beroep aangetekend tegen een eerste vergunning voor het Keiems kunstgrasveld.  Diksmuide had daarom het dossier herwerkt met een ruimere argumentatie.  Daarbij werd vooral onderstreept dat het om een tijdelijke vergunning gaat.  Bedoeling is immers om een nieuwe sportsite voor Keiem te onwikkelen op de wijk Warande op de hoek van de Keiemdorpstraat en Oostendestraat.  Ook het Keiems voetbalveld zou er op termijn zijn plaats krijgen.
Om deze periode te overbruggen wil Diksmuide een kunstgrasveld aanleggen op het huidig druk bezet terrein waarop overigens al een halve eeuw wordt gevoetbald.  Maar dat ligt er zonevreemd in landbouwgebied.  Het Vlaams Departement Omgeving blijft zich aan de letter van de wet houden en weigert daarom een vergunning voor een kunstgrasveld toe te staan, ook niet tijdelijk voor een periode van maximaal vijf jaar.  Ze heeft immers haar twijfels over de tijdelijkheid van de vergunning.  En ook al is dit een beslissing die genomen is op ambtelijk niveau die niet politiek geïnspireerd zou mogen zijn, toch is het opmerkelijk dat op een voorbije gemeenteraad ook Vooruit-raadslid Eric De Keyser al zijn bedenkingen had gemaakt bij de haalbaarheid van een tijdelijke vergunning.
Volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) is het nu aan de provinciale deputatie om tegen het einde van het jaar te beslissen of ze het beroep van het Departement Omgeving volgt of niet. Het Diksmuids stadsbestuur zal het dossier echter blijven verdedigen om zo alsnog haar slag thuis te halen om toch een kunstgrasveld te kunnen realiseren voor het, door de Keiemse jeugd, op vandaag overbevraagd terrein.  (DLD)