Vanaf maandag 27 januari om 17 uur kan men zich inschrijven voor de stedelijke vakantiekampen die doorgaan in 2020.  Deze worden georganiseerd door de stedelijke vrijetijdsdiensten.  En dit jaar richt men zich tot kinderen en jongeren van het eerste kleuter tot en met het derde middelbaar.  Vorig jaar was dit nog tot het tweede middelbaar.  Er is een aanbod voor zowel de krokus-, paas- zomer- als herfstvakantie.  Daarbij zijn 580 kampplaatsen beschikbaar.  Het globale aanbod is gelijkaardig met de vorige jaren.  Wel is er een nieuw aanbod aan expertkampen voor tieners.  Deze driedaagse activiteiten “Gaming” en ‘Fashion” vinden plaats in de loop van de maand augustus.


Een jaaroverzicht van de vakantiekampen vindt men in het midden van het jeugdvakantiemagazine dat nu reeds voor het vierde jaar op rij werd verdeeld in de Diksmuidse scholen.  Daarin zijn niet alleen de stedelijke vakantiekampen opgenomen.  Ook verenigingen konden er hun initiatieven in laten opnemen.  Overigens is er aan deze brochure ook nog een gekke-foto-wedstrijd verbonden waarvan de prijzen worden toegekend op maandag 3 februari.  En voor wie digitaal een overzicht zoekt : klik hier.

Inschrijven voor alle stedelijke vakantiekampen : klik hier
Geven we nog mee dat vorig jaar 95% van alle plaatsen volzet waren waarbij 12% van de ingeschrevenen gebruik maakte van de UITpas. (DLD)