Op het einde van de weg, die de nieuwe kleinhandelszone aan de Esenweg doorsnijdt,  komt de nieuwe ontsluiting van de randparking die aan de achterzijde van het Diksmuids station ligt.  Momenteel heeft deze parking zijn in- en uitrit nabij de spoorwegoverweg in de Esenweg.  Maar voor automoblisten is het er moeilijk uitrijden, daarenboven is het er verboden linksaf weg te rijden richting Esen.  En ook bij het inrijden zorgt dit soms voor stilstaand verkeer tot op de spooroverweg.  Maar die problemen zouden nu een oplossing moeten krijgen met de nieuwe ontsluiting die binnen enkele weken in gebruik kan genomen worden.  En ook voor de parking zelf lijkt er goed nieuws op komst.


Deze centrum- of randparking groeide uit de tijdelijke pendelparking die bij werken in de stationsbuurt in 2013 werd aangelegd.  Maar het is steeds de bedoeling geweest hiervan een definitieve centrumparking te maken die zou ontsluiten via de kleinhandelszone.  Deze ontsluiting is nu klaar maar kan wel nog niet gebruikt worden tot ook de verkeerscommissie zijn zegen heeft gegeven, zo vernemen we van schepen van openbare werken Marc Deprez.  Dat zou op de agenda staan van de bijeenkomst van november.  Mogelijks zal aansluitend dan ook de onveilige uitweg aan de spooroverweg verdwijnen.  Enkel zwakke weggebruikers als voetgangers en fietsers zouden deze uitweg dan nog kunnen gebruiken.

Rest nu nog de broodnodige heraanleg van de parking zelf die er op vandaag en vooral tijdens de wintermaanden donker en vaak vol putten en plassen bij ligt. Maar ook daar is er volgens schepen van openbare werken Marc Deprez een gunstige evolutie. Dat het project 680.000 euro aan Europese steun krijgt  doet het overleg tussen de stad, Infrabel, NMBS en de provincie alvast een stuk makkelijker verlopen. Schepen Deprez noemt dan ook de realisatie van een volwaardige parking voor 150 voertuigen, gecombineerd met een fietstunnel onder de sporen binnen de twee jaar realistisch. Het Diksmuids station kan hiermee een belangrijk mobi-punt worden, wat van groot belang wordt binnen de reorganisatie van het openbaar vervoer die de komende jaren op stapel staat. (DLD)