Het Algemeen Rijksarchief, dat in Brussel is gevestigd, heeft laten weten dat nu ook Diksmuides historische stadsrekeningen uit de Bourgondische periode van 1403 tot 1788 online staan. Deze stadsrekeningen zijn goed voor 320 boeken die elk ruim honderd pagina’s tellen. Volgens schepen van erfgoed Katleen Winne brengt dit nieuw werkinstrument Diksmuides stadsgeschiedenis nog gedetailleerder in kaart.  Daarnaast heeft Diksmuide de voorbije jaren ook nog enkele originele exemplaren ontvangen uit dezelfde periode.

Deze historische stadsrekeningen geven een heel specifiek zicht op de stadsgeschiedenis tussen 1403 en 1788. Diksmuide verloor door de Eerste Wereldoorlog heel wat historische documenten over de stadsadministratie. Hierdoor was het moeilijk om lokaal een historische reconstructie te maken over het leven tijdens het Ancien Régime. Tot die verdwenen documenten behoorden ook de algemene stadsrekeningen. Ze bleven dan ook decennialang gesloten.  Maar nu ze online zijn geplaatst brengen ze een nieuw licht op Diksmuides stadsgeschiedenis. Stadsrekeningen vormen immers een belangrijke historische bron, niet alleen voor de kennis van de stad, maar ook in breder verband voor de bestudering van allerlei aspecten van de maatschappij. Zo geven ze inzicht op de betrekkingen tussen steden onderling, op de evolutie van ambtelijke instellingen en op de sociale en economische verhoudingen.  Volgens schepen Winne krijgt Diksmuide hiermee ook de kans om bepaalde historische feiten duidelijker en beter te onderzoeken en te interpreteren.
Reizen naar het buitenland zit er door de coronamaatregelen voorlopig niet in, maar Diksmuides stadsarchief maakt met deze documenten dan toch een reis, al is dat wel in het verleden naar de Bourgondische tijd.  Wie mee wil reizen naar Diksmuides verleden, kan hier terecht voor een overzicht van de stadsrekeningen : klik hier.

Verder heeft Diksmuide in de afgelopen decennia uit ondermeer Duitsland ook nog enkele originele exemplaren opnieuw ontvangen. Deze worden met de nodige zorg bewaard en zonodig krijgen ze ook een restauratiebeurt. Zo vindt men in Diksmuides eigen stadcollectie 9 originele stadsrekeningen uit de periode: 1411-1412, 1429-1430, 1675-1676, 1679-1680, 1682-1683, 1686-1687, 1693-1694, 1694-1695 en 1708-1709. Naast deze stadsrekeningen kreeg men ook nog heel wat andere historische documenten van ondermeer het burggraafschap Diksmuide en van haar geestelijke- en caritatieve instellingen. (DLD)