De provincieraad besliste vorige week unaniem om de kruispunten op de Frontzate opnieuw in te richten, dat vernemen we van Diksmuids provincieraadslid Lies Laridon. Dit veelgebruikt 13 kilometer lang fietspad tussen Nieuwpoort en Diksmuide ligt voor bijna 9 kilometer op Diksmuids grondgebied. Daar worden de kruispunten met de IJzerdijk, de Kaaskerkestraat, de Oude Dorpstraat, de Dodengangstraat, de Schoorbakkestraat, de Klichthovestraat en de Proostdrijk opnieuw ingericht. Daarnaast wordt er aan het begin en het einde van de Frontzate ook een welkomstmuur geplaatst. Ook de verhardingen worden aangepakt maar op de Frontzate komt er geen asfaltlaag zoals dat nochtans wel gebeurde op een andere provinciale fietsroute, de Vrijbosroute tussen Ieper en Kortemark.

Volgens provincieraadslid Lies Laridon was de Frontzate bij de concessie oorspronkelijk door de NMBS toegewezen aan de provincie als natuurverbindingselement. Hierdoor kan er op de fietsverbinding tussen Nieuwpoort en Diksmuide geen asfalt voorzien worden. Nochtans kon dit wel op de Vrijbosroute die net als de Frontzate eveneens op een oude spoorwegbedding is aangelegd. Wel wordt er bij de huidige werken voorzien in een beter onderhoud van de huidige ternaire verharding.
De door gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe eerder aangekondigde werken, die voorzagen in het verwijderen van de brug aan de achterzijde van de IJzertoren (foto archief), waarbij de Frontzate zou verlegd worden op grond van de KA-campus van de GO-school in Kaaskerke, is nog niet opgenomen in de werken die donderdag werden goedgekeurd.
De huidige voorziene werken worden geraamd op een slordige 375.000 euro. (DLD)