Na onze bijdrage rond het grondwaterdebat van de nieuwe Tuinwijkverkaveling tijdens de gemeenteraad van april, mengt netwerkbeheerder Fluvius zich nu via eDiksmuide in deze discussie.  Tijdens de laatste gemeenteraadszitting had Vooruit-raadslid Eric De Keyser nog gesteld dat het oppervlaktewater van de straten op deze verkaveling allemaal verdwijnt in de riolering, het krijgt geen kans om in de grond te dringen.  Het waterbufferbekken (foto) dat dit water moest opvangen ligt er volgens hem werkloos bij.  En dat standpunt werd overigens ook beaamd door schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) die daarenboven stelde dat ondermeer de West-Vlaamse Intercommunale WVI weigerde hiervoor de nodige aanpassingen te doen.  Maar nu meldt Fluvius, de Diksmuidse rioolbeheerder, dat er dan toch wel degelijk een verbinding is tussen het rioleringsstelsel en het bufferbekken.  Opmerkelijk, niet alleen omdat het stadsbestuur hiervan niet op de hoogte bleek tijdens de jongste gemeenteraad maar ook omdat dit volgens raadslid De Keyser niet blijkt uit het bufferbekken waar het waterniveau nooit wijzigt.   Wie kent de waterwaarheid?

Volgens rioolbeheerder Fluvius bevat het rioleringsstelsel van de nieuwe Tuinwijkverkaveling een kleine doorgang met een wervelventiel.  Hierdoor wordt het opwaarts water opgestuwd omdat het water niet snel genoeg door de kleine opening kan afgevoerd worden.  En hierdoor komt het water volgens Fluvius dan toch terecht in het bufferbekken.  Haar standpunt onderschrijft ze met de nodige technische plannen waarbij ze stelt dat alles gerealiseerd is zoals het ontworpen werd : het bufferbekken wordt wel degelijk bij hevige regenval gevoed om op deze verkaveling wateroverlast bij hevige buien te vermijden.  Nog volgens Fluvius werd er daarvoor voldoende buffercapaciteit uitgebouwd.  Tenslotte is er ook nog, indien het dagenlang hevig blijft regenen, een noodoverlaat die vermijdt dat de wijk te kampen krijgt met natte voeten.  En verder stelt Fluvius nog dat uiteindelijk, door de beperkte infiltratiecapaciteit van de bodem, het beter is dat elke druppel vertraagd wordt afgevoerd zodat zo snel mogelijk meer ruimte beschikbaar wordt bij hevige stortbuien.
Het is nu uitkijken of op de gemeenteraad van deze avond zowel Vooruit-raadslid Eric De Keyser, die vorige maand nog stelde dat bij de realisatie de plannen niet werden gevolgd en dat het rioleringsstelsel in praktijk niet passeert door het bufferbekken, als schepen Marc Deprez die dit bevestigde, met deze tussenkomst van Fluvius, het debat rond het grondwater op de nieuwe Tuinwijkverkaveling zullen heropenen.

Andere punten op de dagorde van gemeenteraad : het aanbestedingsdossier voor de sloop van de Boterhalle, overeenkomsten voor de uitwerking van het mobipunt aan het station met bijhorende parking en ondergrondse doorgang voor fietsers en voetgangers, en voor de aanleg van het fietspad tussen Esen en Diksmuide.  Verder wordt ook de goedkeuring van de jaarrekening van 2021 gevraagd.

Aanvullend vraagt raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) nog wat het Diksmuids stadsbestuur onderneemt tegen de structurele droogte en of het OCMW een éénmalige subsidie wil uitwerken om de energiearmoede te bestrijden.

Voor de volledige dagorde van de gemeenteraad, die vanavond om 20 uur doorgaat in OC Walnes in Woumen : klik hier. (DLD)