Gouverneur ontplooit provinciaal algemeen nood- en interventieplan voor wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen

Gisteren trok een neerslagzone over Vlaanderen met neerslaghoeveelheden die plaatselijk zijn opgelopen tot 40 mm. Door die neerslag op een al verzadigde bodem vonden er her en der uitgebreide overstromingen plaats en werd de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog verder gevuld.
De voorbije nacht en vandaag bleef het – op een aantal buien na – vrijwel droog waardoor de waterpeilen de kans krijgen om ietwat te stabiliseren. Op een aantal plaatsen doken ze opnieuw onder de alarmdrempel, op andere plaatsen zagen we zelfs nog een verdere stijging. Er zijn ook plaatsen, zoals de Heulebeek waar de piek nog moet bereikt worden.
Vanaf donderdag middernacht wordt er opnieuw een periode met veel neerslag verwacht. Vandaag werd dan ook alles op alles gezet om zoveel mogelijk gecontroleerd te lozen en zo nieuwe buffercapaciteit vrij te maken om nieuwe neerslag te kunnen opvangen. Doordat de neerslag gisteren voor wateroverlast zorgde in het ganse land zijn de afvoeropties voor de reeds zwaar geteisterde Westhoek-regio beperkter geworden en lukt dit enkel nog via de al oververzadigde waterlopen en kanalen in het westen en in Noord-Frankrijk.
Slecht nieuws kwam er deze namiddag vanuit de Blankaart-regio. De blijvende hoge waterstanden aan de Winterdijk in Woumen vormen er een bedreiging voor de nabij gelegen woningen en veestapel. Daarom werd beslist over te gaan tot een preventieve evacuatie van een 25-tal woningen in Merkem (Houthulst) en Woumen (Diksmuide). De getroffen bewoners die niet bij familie terecht kunnen, worden ondergebracht in het opvangcentrum Heuvelhuis in Klerken (Houthulst).

Situatie op het terrein:

Lo-Fintele kampt met een historisch hoge waterstand en heeft nog maar een kleine marge ter beschikking, waardoor bijkomende maatregelen ter bescherming van de omwonenden zich opdringen
In Ledegem en Wevelgem zijn de wijken Hemelhoek en Groen Lint bedreigd
In het Brugse polderbekken stijgt het peil van de Kerkebeek. Hier is nog geen sprake van kritieke overstromingen maar de situatie wordt ter plaatse wel op de voet opgevolgd
De waterpeilen in en rond Poperinge staan zeer hoog maar zijn nu voorzichtig aan het dalen. Of dit voldoende is om een nieuwe regenzone op te vangen blijft bang afwachten
In Diksmuide is de situatie rond Woumen en de Blankaart precair
In de regio Ieper zijn er lokale overstromingen in Voormezele en Vlamertinge als gevolg van de overvolle Dikkebusvijver
in Adinkerke werd een extra aarden dam aangelegd die in combinatie met de ingezette pompen de nodige bescherming moet bieden aan de bedreigde Tuinwijk
in Nieuwpoort werd ter hoogte van het Kattensas in allerijl een extra dam aangelegd worden om de achterliggende woonwijk te beschermen. Ter hoogte van het Ganzepoot-complex in Nieuwpoort is de pompcapaciteit ondertussen vertienvoudigd en wordt er massaal water naar de zee afgevoerd. Vandaag werden daar bijkomend nog twee pompen aan toegevoegd waardoor in totaal 20 m³ water extra kan afgevoerd worden.

Momenteel blijven de kritieke aandachtspunten de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Poperinge (deelgemeenten Watou en Haringe), De Panne en Nieuwpoort, allen gelegen aan de IJzer. Buiten de Westhoek wordt vooral de toestand in de gemeentes Ledegem en Wevelgem van zeer nabij opgevolgd. Op dit ogenblik zijn bijkomende evacuaties nog niet aan de orde.

Maar de limieten zijn bereikt …. Wat de regio de voorbije dagen meemaakte was een heftige, ongeziene situatie. Na een week van onophoudelijke kritieke waterpeilen zijn alle buffers, kanalen en reserves nu opgebruikt. Waar pompen kunnen ingezet worden, zijn ze ingezet. Nu nog bijkomend technische middelen inzetten, maakt geen verschil meer. Elke druppel regen die er nu nog bijvalt zal er één te veel zijn. Het is een ongelijke strijd tegen dit wassende water.
De voorraad zandzakken – die na de voorbije regenval aanzienlijk gedaald was – wordt ondertussen vanop verschillende fronten opnieuw aangevuld. Er zijn momenteel drie lijnen bezig met het vullen van de zakken om voorbereid te zijn op de komst van het volgende regenfront. Defensie werd hiervoor opnieuw ingeschakeld ter ondersteuning van de technische diensten van de gemeenten, de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming.
De vele ondergelopen straten maken het voor de hulpdiensten niet alleen soms moeilijk om ter plaatse te geraken, ze zorgen vaak ook voor gevaarlijke situaties. Daarom werd in de crisiscel beslist dat de straatverlichting ook de komende nachten, tot en met zondagnacht, zal blijven branden. Ten behoeve van de hulpdiensten werd bovendien een applicatie voorzien waarin alle gemeenten de afgesloten straten aanduiden. Hierdoor zou het ter plaatse gaan van de dringende medische hulpverlening blijvend vlot moeten verlopen.

Aan de bevolking wordt gevraagd om de richtlijnen van de hulpdiensten te blijven opvolgen en de overstroomde gebieden te vermijden wanneer men daar niet moet zijn. Niet-dringende vragen om hulp van de brandweer of om zandzakken te krijgen moeten nog steeds ingediend worden via het e-loket www.1722.be of telefonisch op het nummer 1722. Enkel zo kan het nummer 112 exclusief voorbehouden worden voor levensbedreigende situaties. Zandzakken kunnen ook nog steeds niet zelf afgehaald worden.

Inmiddels kunnen bewoners met vragen terecht bij een call centrum via nummer 0800 / 14 689.

VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS :

• X: @crisisWVL – @provinciewvl #wateroverlast #westhoek

• Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

• Website: Wateroverlast – IJzerbekken – Brandweer Westhoekwww.west-vlaanderen.be/crisiswvl