Groen-gemeenteraadslid Gert Maertens (foto archief) heeft tijdelijk zijn ontslag aangeboden als gemeenteraadslid. Hij doet dit om gezondheidsredenen.  Gert Maertens werd reeds in februari 2018 geopereerd voor prostaatkanker.  Toen leek alles goed te gaan maar begin juli dit jaar kreeg hij het nieuws dat er opnieuw verontrustende signalen waren.  Verder onderzoek bevestigde dat er inderdaad sprake was van ‘herval’.  Gezien de kankerdiagnose en de onzekere toekomst die hij daardoor tegemoet gaat, heeft hij besloten om de actieve politiek tijdelijk te verlaten.  Fabienne Laridon zal als eerste opvolger Gert Maertens tijdelijk vervangen in de Diksmuidse gemeenteraad.
Het is opvallend dat Gert Maertens bij zijn stap opzij openlijk spreekt over zijn ziekte.  Hij doet dit naar zijn zeggen bewust om kanker uit de taboesfeer te halen.

Gert Maertens “De voorbije jaren heb ik gemerkt dat prostaatkanker en kanker in het algemeen voor veel mensen nog steeds in de taboesfeer zit. Toch is het net belangrijk om hierover te durven praten met lotgenoten en vrienden. Kanker is een smerig beestje maar in de meeste gevallen goed behandelbaar. Ik hou er dus de goede moed in.” En hij vervolgt : ” Door er open over te zijn wil ik het “debat” openen. Ik wist als vijftigjarige amper wat een prostaat was, wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe belangrijk het is om prostaatkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Ik wist enkel dat dit een ziekte was voor 70+ers…”

Verder heeft Gert Maertens er het volste vertrouwen in dat zijn opvolgster Fabienne Laridon de visie van Groen op een positieve manier zal uitdragen als raadslid. Hij wenst dan ook zijn tijdelijke opvolgster en iedereen die via deze politieke weg de wereld tracht te verbeteren veel vuur. Maar bij tijd en stond ook wat mildheid en nuance want de wereld verbeteren kan men gelukkig op verschillende manieren, aldus nog het Groen-raadslid.
En wat tenslotte zijn terugkeer betreft na deze tijdelijke stap opzij.  Gert Maertens stelt  geen glazen bol te hebben maar voor hem is een terugkeer nog tijdens deze legislatuur alvast een mogelijkheid. (DLD)