Ook deze maand is er geen fysieke bijeenkomst van de Diksmuidse gemeenteraad, het stadsbestuur opteert voor de tweede opeenvolgende maal tijdens de tweede coronagolf om de raadzitting digitaal te laten doorgaan.  En wie wil volgen kan dit via een YouTube-kanaal.  De dagorde die het stadsbestuur voorstelt bevat slechts 14 agendapunten.  Onvoldoende moet de Diksmuidse oppositie gedacht hebben, dus voegde ze er maar meteen 10 extra punten aan toe.  De zitting gaat door op maandag 22 februari om 20 uur.  Voor wie de zitting digitaal wil volgen : klik hier.

Diksmuide wil de komende drie jaar een deel van zijn groen- en onkruidbeheer laten doen door een externe aannemer.  De kost daarvan wordt geschat op meer dan een half miljoen euro.  En tijdens de gemeenteraad wordt ook de goedkeuring gevraagd voor herstellingswerken aan de kerk van Pervijze waar men brandglasramen wil restaureren en galmborden moeten vernieuwd worden.  Aan het vaccinatiecentrum in De Kupe wil Diksmuide verder een tijdelijke vaste camera plaatsen en tenslotte wordt aan de gemeenteraad ook gevraagd om een motie goed te keuren waarin Diksmuide zijn bezorgdheid rond de sluiting van het stationsloket wenst te duiden.  Daarbij zal ook het belang van de loketfunctie aangekaart worden.

En ook de oppositie vraagt dus het woord.  Voor Vlaams Belang vraagt raadslid Johan Desender of er zicht is op de herstelling van de verkeerslichten aan de Hoge Brug.  Daarnaast vraagt hij hoe Diksmuide de financiële impact van de coronacrisis zal opvangen: via meer belastingen of via minder investeringen.
Als reeds eerder aangekondigd wil raadslid Mieke Vanrobaeys (N-VA) de verschillende ondernemingsbelastingen in Diksmuide bespreken.  Haar partijgenoot Koen Coupillie zal verder op de zitting peilen naar de toekomst van het DrugsOverlegPlatform (DOP).
Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) heeft tenslotte nog vijf punten laten toevoegen aan de dagorde.  Hij vraagt allereerst naar een evaluatie van de evenementenhalle Polderhalle die door corona nog niet werd gebruikt maar waarvoor Diksmuide intussen wel huurgelden betaalt.  Verder vraagt hij een overzicht van de initiatieven die Diksmuide heeft genomen om nieuwe ondernemingen aan te trekken.  Hij vraagt ook aan het stadsbestuur om bezwaar in te dienen bij de Vlaamse Overheid tegen het ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen waarin volgens het socialistisch raadslid het IJzerbekken stiefmoederlijk wordt behandeld.  Hij heeft ook vragen rond de communicatie van Diksmuide bij het al dan niet toelaten om te schaatsen op natuurijs tijdens de voorbije vorstperiode en tenslotte wil hij een evaluatie van de inzamelactie van coronabonnen voor kansarmen.  Hij vraagt welke inspanningen er gedaan werden om Diksmuidelingen aan te zetten hun solidariteit te tonen.

Voor de volledige dagorde : klik hier.  (DLD)