Maandagavond 26 oktober is er om 20 uur de maandeljkse gemeenteraad die opnieuw, doordat CC Kruispunt wegens renovatie niet beschikbaar is, zal doorgaan in ontmoetingscentrum Walnes in Woumen.  Aan de vooravond van de begrafenis van schepen Jan Van Acker zal deze ongetwijfeld plaats vinden in een rouwstemming, er wordt immers vergaderd rond zijn schepenzetel die maandagavond leeg zal blijven.  Wel heeft men bij zijn partij Idee Diksmuide intussen beslist dat binnenkort huidig gemeenteraadsvoorzitter Katleen Winne vervroegd de plaats van Jan Van Acker zal innemen.  Er was immers reeds bij de aanvang deze legislatuur voorzien dat deze wissel tijdens deze bestuursperiode zou gebeuren.  Idee Diksmuide zal verder tegen de volgende gemeenteraad bekend maken wie ze als nieuwe gemeenteraadsvoorzitter naar voor schuift.
CD&V en Idee Diksmuide, die door het wegvallen van Jan Van Acker tijdelijk geen meerderheid meer hebben, plaatsten slechts 11 agendapunten op de dagorde.  De oppositie heeft daar nog 6 punten aan toe laten voegen en daar steekt ook de zuidwestelijke omleidingsweg tussen.

Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vraagt naar een stand van zaken in het dossier van de zuidwestelijke omleidingsweg.  Wenst hij info te krijgen over het budget, de timing en de budgettering vanuit de Vlaamse Overheid, hij vraagt ook het stadsbestuur om een onderzoek op te starten naar de wenselijkheid van een rond punt op de plaats waar de omledingsweg aansluiting krijgt op de Woumenweg (afbeelding)  In de huidige plannen zijn daar gestuurde verkeerslichten voorzien maar daartegen is verzet gerezen van twee buurtbewoners die hiertegen bezwaar hebben ingediend. Ook de bezwaarindieners zien liever een rond punt omdat dit minder milieubelastend zou zijn op vlak van uitlaatgassen
Daarnaast vraagt Kurt Vanlerberghe ook dat het Diksmuids schepencollege de nodige stappen zou ondernemen om domiciliefraude tegen te gaan.  Binnen de politieraad was reeds eerder bekend gemaakt dat de agenten van politiezone Polder, die hierrond onderzoek hadden gedaan, werden aangemaand deze onderzoeksdaden stop te zetten. Toen beschuldigde een raadslid dat ook andere leden van de politieraad, zonder deze bij naam te noemen, zich hieraan bezondigden.  Bij domiciliefraude is het adres van de hoofdverblijfplaats niet dezelfde als deze van zijn domicilie.  Redenen van deze vorm van fraude kunnen van fiscale, sociale of andere aard zijn.
In Diksmuide kunnen horecazaken, in tegenstelling tot steden als Brugge, Veurne en Ieper, geen vergunning krijgen om een gesloten terras te plaatsen.  Raadslid Eric De Keyser (SP.a-open) vraagt aan het bestuur de nodige stappen te ondernemen om deze ongelijkheid weg te werken.
Verder vraagt raadslid Mieke Vanrobaeys (N-VA) naar een stand van zaken in het dossier van de digitalisering van de Diksmuidebon en raadslid Johan Desender (Vlaams Belang) vraagt wanneer Diksmuide de Sleestraat, die in een slechte toestand verkeert, zal herstellen.
SP.a-open-raadslid Bieke Moerman wil tenslotte maandagavond nog vragen of de genomen beslissing om individuele jubeleumvieringen af te schaffen enkel in coronatijden zal gelden, dan wel ze ook achteraf zal gehandhaafd blijven.

Bij de opening van de zitting zal Fabienne Laridon voor Groen de eed afleggen als gemeenteraadslid. Zij vervangt tijdelijk Gert Maertens die nu wegens ziekte een stap opzij moet zetten.

Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)