Diksmuide wil een tijdelijke vaste camera plaatsen bij het voormalig zwembad De Kupe.  Dat was immers een voorwaarde om daar een vaccinatiecentrum onder te brengen.  Maar in de rand van dit punt maakte raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) maandagavond bekend dat het stadsbestuur vorige week ook heeft beslist om 8 vaste camera’s te hangen in de Wilgendijk naar aanleiding van de werken in deze straat.  Raadslid Vanlerberghe vond het niet kunnen dat zo, op een voor hem slinkse wijze, de privacy in het centrum wordt ingeperkt zonder dat de gemeenteraad wordt geraadpleegd.  En opmerkelijk, meerderheidsraadslid Jonas Debaillie (Idee Diksmuide) sloot zich aan bij de visie van oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe.  Ook hij wil niet op spreekwoordelijk iedere hoek van de straat een camera.  Maar voor de plaatsing van deze camera’s werd dus geen goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad, al was het maandagavond wel duidelijk dat men hiervoor ook geen meerderheid  zou kunnen vinden in de raadzaal.

Volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) worden deze 8 vaste camera’s niet allemaal in de Wilgendijk zelf geplaatst.  Enkele worden ook gehangen op de straathoeken met de Kiekenstraat en de Generaal Baron Jacquesstraat.  Gecombineerd met de reeds bestaande camera’s op de Grote Markt, bekomt Diksmuide in zijn centrum zowaar wat men een cameraschild zou kunnen noemen.  Volgens burgemeester Laridon is dit noodzakelijk wil men de menigtes bij evenementen kunnen volgen.  Nog volgens de Diksmuidse burgemeester heeft de huidige pandemie alvast bewezen dat het soms noodzakelijk is over dergelijke camerasystemen te beschikken om zonodig te kunnen ingrijpen bij een volkstoeloop.
Deze visie stootte evenwel op onbegrip bij raadslid Vanlerberghe voor wie er in Diksmuide geen evenementen zijn die een dermate massale volkstoeloop op de been brengen die zou moeten gevolgd worden met camera’s om deze in goede veilige banen te houden.  Hij verdacht er burgemeester Laridon dan ook van eerder Chinese en Japanse systemen, die ze tijdens haar buitenlandse reizen zag werken, op een slinkse wijze in het Diksmuids straatbeeld te willen brengen.  Maar die Chinese steden zijn voor hem niet te vergelijken met een klein stadje als Diksmuide dat slechts enkele duizenden inwoners telt. Voor het raadslid wordt hiervoor ook nog eens een budget van 28.000 euro vrij gemaakt, een bedrag dat voor hem een breder debat verdiende.
Meerderheidsraadslid Jonas Debaillie (Idee Diksmuide) ging opmerkelijk volmondig akkoord met het oppositieraadslid.  Camera’s plaatsen waar ze hun nut bewijzen als in de omgeving van het station (foto) of op de Grote Markt, daar kan hij mee leven.  Maar niet op iedere hoek van de straat.  Jonas Debaillie was enkele maanden terug ook al kritisch bij de aankoop van een drone door politiezone Polder.  Ook toen vreesde hij dat dit een inperking van de privacy zou kunnen betekenen.
Maar ook al kunnen deze camera’s dus niet rekenen op de goedkeuring door de meerderheid van de gemeenteraad, ze komen er toch want het stadsbestuur was dus niet verplicht hiervoor aan de Diksmuidse gemeenteraad de goedkeuring te vragen. (DLD)