In de omgeving van provinciedomein IJzerboomgraad dreigt er op korte termijn een tekort aan parkeerplaatsen.  In 2014 werd aan de IJzerdijk wel een nieuwe parking in gebruik genomen maar deze was toen nog enkel bedoeld voor de bezoekers van het Museum van de IJzer en sportievelingen die van daaruit vertrekken met hun meegebrachte fiets.  Deze parking had groen moeten zijn en werd daarom op vraag van de diensten van Onroerend Erfgoed aangelegd in plastiek grasdallen.  Maar deze grasdallen bleken hiervoor niet bruikbaar en gingen vanaf de spreekwoordelijke eerste dag stuk zodat bij regenweer modder het deel werd van menig bezoeker.  Deze parking, die plaats moet bieden aan een 90-tal wagens, is dan ook nooit opgeleverd.  Meer nog, de rechter werd gevraagd zich hierover uit te spreken.  De rechter heeft nu in eerste instantie toelating gegeven over te gaan tot herstel.  Hoogdringend, want er dreigt intussen een gebrek aan parkeerplaatsen in deze omgeving omdat daar intussen ook de bijkomende publieke belangstelling voor het nieuw provinciedomein IJzerboomgaard op kruissnelheid komt.


Uit de lopende gerechterlijke procedure blijkt alvast dat de grasdallen van de huidige parking inderdaad niet bruikbaar zijn voor deze parkeerplaats.  Maar de Britse leverancier is inmiddels in faling zodat het de vraag is wie zal opdraaien voor het herstel.  Bijgevolg kan deze zaak nog geruime tijd aanslepen.  Intussen krijgt men dus van de rechter wel groen licht om over te gaan tot herstel.  Diksmuide wil alvast afstappen van de gewraakte plastiek grasdallen maar moet hiervoor wel de toelating krijgen van Onroerend Erfgoed.  Eens deze instantie zijn zegen heeft gegeven, kan deze parking stabiel aangelegd worden.  Betonnen grasdallen zouden alvast een alternatief kunnen zijn.  Maar deze heraanleg is wel hoogdringend want inmiddels vraagt ook de realisatie van IJzerboomgaard bijkomende parkeercapaciteit in deze omgeving.  Want het is ook nog steeds wachten op de hiervoor bijkomende voorziene  parking voor zowat 100 personenwagens en 10 autocars op de achterliggende te realiseren ambachtelijke zone.  Want voor de ontsluiting van deze zone is het dan weer wachten op de aanleg van de omleidingsweg.  Kortom, door enerzijds een manke huidige parking en anderzijds het wachten op de bijkomende parking dreigt er op korte termijn wel een gebrek aan parkeerplaatsen voor IJzerboomgaard.  Bijkomend zal er ook moeten uitgekeken worden naar voorlopige parkeerplaatsen in deze omgeving tijdens het herstel van de grasdallen op de huidige parking die dan deels onbruikbaar wordt. (DLD)