Door netbeheerder Fluvius worden werken uitgevoerd om te komen tot een capaciteitsverhoging van het elektriciteitsnet op het Diksmuids middenspanningsnet.  Hiervoor worden momenteel nieuwe kabels ondergronds gebracht, deels met ondergrondse boringen, vanaf de hoogspanningscabine aan Beerst-Tramstatie in de Oostendestraat tot in de Cardijnlaan op de industriezone Heernisse.

Netbeheerder Fluvius wil zo voldoen aan de vermogensvraag van een aantal bedrijven op dit Diksmuids industrieterrein.  Het net moet hierdoor in de toekomst voldoende capaciteit bieden zodat dit er op zijn beurt kan voor zorgen dat de regio verder kan groeien. Verder wordt ook het net in de Sint-Sebastiaanswijk vernieuwd.  De werken in de Oostendestraat zijn bijna afgerond zodat aansluitend de aanleg van nieuwe kabels vanaf de Oostendestraat richting Grote en Kleine Dijk kan gebeuren.  Ter hoogte van de Vaartstraat en de IJzerlaan zal gewerkt worden met ondergrondse boringen.
Omwille van de werken op de nieuwe verkaveling op de site van de vroegere technische dienst aan de Kleine Dijk wordt voorzien dat het verkeer er tijdens het ondergronds brengen van de leidingen zo veel mogelijk moet doorkunnen. Enkel op zeer beperkte tijdstippen zal de weg er even worden afgesloten.  Verder wordt ook een aparte techniek toegepast in de Vaartstraat.  Omdat deze straat recent volledig werd vernieuwd, wordt over een afstand van 120 meter gewerkt met een gestuurde ondergrondse boring, vanaf de Handzamevaart tot in de IJzerlaan.   Deze boring is voorzien in december 2019.
Op sommige locaties van deze werken worden meteen ook enkele kabels vervangen waardoor het middenspanningsnet in het centrum een serieuze opwaardering krijgt. Omdat de nieuwe kabels onder de verkeersstroken en deels onder de fietspaden worden gelegd, zal dit wel zorgen voor hinder in de Ijzerlaan waar weliswaar voor het doorgaand verkeer geen verkeerslichten, zoals nu in de Oostendestraat maar wel wegversmallingen worden voorzien.  De fietsers zullen er tijdens de werken worden omgeleid.
De techniek van een gestuurde ondergrondse boring wordt ook toegepast bij het dwarsen van de Ijzerlaan tot in de Bloemmolenkaai. Na deze boring zal meteen ook de grootste verkeershinder voor Diksmuide achter de rug zijn. Verder wordt ook nog geboord onder de spoorweg tot in de industriezone Heernisse. Uiteindelijk eindigen de nieuwe kabels in de nieuw te bouwen cabine in de Diamantstraat.  Deze cabine zal tenslotte verbonden worden met de cabine in de Cardijnlaan waarop het bedrijf Deceuninck is aangesloten.   Evenwel betekent dit niet dat dit bedrijf nieuwe investeringen voorziet op zijn Diksmuidse site, zo liet Deceuninck nog weten.

Het einde van deze werken is voorzien begin 2020, al blijft de timing uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden.  Alle kosten van dit project worden door Fluvius gedragen. (DLD)

Afbeelding : Diksmuide Info