Voor de heraanleg van Grote Markt werd weleens gestruikeld over de kasseien die door menig Diksmuideling werden verwenst.  Maar werd dit probleem, bij de vernieuwing van de markt aangepakt door loopbanen te voorzien tussen de verplicht heraangelegde kasseien, er doken meteen ook nieuwe struikelstenen op: de grijze biggenruggen die zorgen voor de afscheiding tussen de parkeerstroken en de parallelle loopbaan voor fietsers en voetgangers.  Menig voetganger, die eventjes onoplettend was, struikelde er al over met een valpartij als gevolg.  Veelal beperkte zich dit tot wat schaafwonden maar soms werden er ook ernstige verwondingen genoteerd.  Reeds in 2018 liet toenmalig schepen Bieke Moerman optekenen dat men naar aanleiding van verschillende klachten onderzocht hoe men deze stenen meer zichtbaar kon maken terwijl ze toch bleven passen binnen het totale plaatje van de vernieuwde Grote Markt.  En die oplossing heeft men nu volgens burgemeester LIes Laridon gevonden met reflecterende strips die aangebracht werden op deze biggenruggen.  Op vandaag is dit nog een experiment maar van de diensten van onroerend erfgoed, die nauwlettend toekijken of aanpassingen in het geheel van de Grote Markt passen, heeft men alvast groen licht gekregen.  Het is nu uitkijken of dit ook zal volstaan zodat ook de ongevallen met voetgangers voortaan zullen uitblijven.

In eerste instantie werden deze fluo-strips op enkele van deze biggenruggen aangebracht maar nu werden ze allemaal van deze reflecterende banden voorzien.  Volgens burgemeester Lies Lardion is het bedoeling ze daarmee zichtbaarder te maken voor de voetgangers.  Wanneer auto’s er geparkeerd zijn, zijn er weliswaar weinig of geen problemen voor de voetgangers.  Alleen als de parkeerplaats vrij is, hebben voetgangers blijkbaar niet altijd oog voor de hindernissen voor hun voeten waardoor ze erover vallen.
Er werden diverse mogelijkheden onderzocht om dit vervelend probleem aan te pakken.  Haagjes of paaltjes waren desgevallend een alternatief maar dit voorstel werd afgevoerd omdat bij onderzoek bleek dat hierdoor de lengte van de parkeerplaatsen niet voldoende meer zou zijn.  Op vandaag stelt men immers vast dat de voertuigen nu reeds met hun wielen tot tegen de biggenruggen rijden.  En ook het verwijderen van de biggenruggen was geen optie want dan stond het volgens de Diksmuidse burgemeester in de sterren geschreven dat automobilisten dan opnieuw op het gedeelte van de marktplaats zouden rijden dat voorbehouden is voor voetgangers en fietsers.  Een fenomeen dat men overigens nu reeds vaststelt wanneer de verzinkbare paaltjes naar beneden zijn.
Het is nu uitkijken of het experiment met de fluo-strips op de stenen biggenruggen voldoening zal geven zodat voetgangers op een veilige manier het autovrij gedeelte van de Grote Markt kunnen bereiken. (DLD)