Als preventieve maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus moeten de schoollokalen voldoende geventileerd worden. Maar met de koude buitentemperaturen is de temperatuur in de lokalen van de vrije fusieschool ‘t Saam beduidend lager dan normaal. Gemiddeld bedragen deze volgens directeur Bart Laleman van campus Cardijn momenteel 18 graden, wat 3 graden minder is dan gewoonlijk.  Daarenboven voelen door de ventilatie deze temperaturen ook koud aan.  Opdat de 1.500 leerlingen en leerkrachten van zowel campus Cardijn als campus Aloysius tijdens de winterperiode het toch warm zouden kunnen houden werd hen bij de start van het nieuwe jaar 2021 als “warme opkikker” een fleece dekentje cadeau gedaan.  Hierdoor zit men er ook in deze koudere winterperiode bij ‘t Saam, alvast letterlijk, warmpjes in.  Het is niet duidelijk of ‘t Saam met deze opvallende actie de eerste school is in Vlaanderen.

Het idee van de fleece dekentjes groeide binnen de directieraad.  Als compensatie voor het wegvallen van heel wat activiteiten en feestelijkheden, vond men dit een mooie attentie voor leerlingen en leerkrachten.  Het past ook binnen het geheel van de preventiemaatregelen die beide ‘t Saam-campussen nemen in deze coronaperiode.  Eén van deze maatregelen is immers het ventileren van de lokalen.  Daarbij wordt aan de leerkrachten gevraagd te zorgen voor een gezonde verhouding tussen de bezettingsgraad van het lokaal en de grootte ervan enerzijds en anderzijds de ventilatie.  Sowieso wordt gevraagd om minstens de klapramen en de deur open te zetten.  Bij een grotere bezettingsgraad wordt gevraagd om ook het schuifraam te openen.  Campusdirecteur Laleman is alvast overtuigd dat in deze koudere omstandigheden deze dekentjes een meerwaarde kunnen betekenen.
De dekentjes zelf zijn wel persoonlijk.  Zo worden de leerlingen gevraagd ze te naamtekenen.  Leerlingen die in een vast lokaal les volgen mogen het fleecedekentje op school laten.  Maar de leerlingen kunnen dit uiteraard ook mee naar huis nemen.

Intussen zijn er sinds de herfstvakantie op beide campussen geen ‘uitbraken’ meer geweest. Voorlopig is alles best beheersbaar. Enkele leerlingen zitten wel in quarantaine omdat ze vanuit hun privé hoog risicocontact hebben gehad.  Campusdirecteur Laleman hoopt alvast dat men met de genomen maatregelen verder gespaard mag blijven van besmettingen binnen beide scholen. (DLD)

foto : Sofie Descamps van campus Aloysius gaf alvast enkele leerlingen een fleece dekentje.