Er doken maandagavond tijdens de gemeenteraad heel wat vraagtekens op rond het financieel beleid in Diksmuide.  Het meerjarenplan dreigt binnen een aantal jaren in het rood te lopen, Diksmuide dreigde te veel intresten te betalen voor een nieuwe lening en ook voor de investeringen voor het sportcomplex De Pluimen zal Diksmuide meer moeten betalen door een herziening door de BTW-administratie.  Er wachten financiënschepen Gaby Verstraete (CD&V) enkele drukke maanden om Diksmuides meerjarenplan opnieuw op orde te krijgen.

Sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) kon alvast meegeven dat de jaarlijkse werkingstoelage aan uitbater Farys, waarmee de nieuwe sportinfrastructuur op De Pluimen terugbetaald wordt, dan toch onderhevig is aan BTW.  Diksmuide had deze mogelijkheid nooit meegenomen in haar rekeningen, niettegenstaande de dreiging van een BTW-herziening in het kader van uitgevoerde controles reëel was.  In zijn vroegere oppositieperiode had huidig schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) hiervoor reeds meermaals gewaarschuwd.  Hij vroeg toen dat Diksmuide als een goed huisvader rekening zou houden met deze mogelijke bijkomende BTW-schuld en hiervoor de nodige reserves zou  aanleggen maar dat werd destijds steevast weggewuifd door Marc De Keyrel die toen ook al sportschepen was. Op de voorbije zitting probeerde schepen De Keyrel deze BTW-pil wel wat te vergulden met de bedenking dat men, ook na deze herziening, nog steeds bijna 3,9 miljoen euro aan BTW kon recupereren.  Maar omdat Diksmuide geen rekening heeft willen houden met deze herziening van 6% bijkomende BTW, die al vlug over de aflossingsperiode van de terugbetaling een miljoen euro kan bedragen, krijgt financiënschepen Verstraete (CD&V) nu de opdracht om deze meeruitgave te neutraliseren in het meerjarenplan.  Het correct volledig BTW-bedrag dat Diksmuide bijkomend zal moeten ophoesten voor De Pluimen, zal schepen De Keyrel meedelen op de volgende gemeenteraad.
Een oplossing in de vorm van een nieuwe lening om alvast de negatieve cijfers weg te werken die er in 2023 sowieso aankomen, werd dan weer uitgesteld.  Op voorstel van de financieel directeur vroeg de schepen de goedkeuring voor een nieuwe lening met een rente van 1,971%.  Maar die intrestvoet deed menig wenkbrauw fronsen bij de raadsleden.  Ondermeer raadslid Inge Claeys (N-VA), beroepshalve vertrouwd met het bankwezen, vroeg dan maar of er een marktbevraging was gebeurd.  En deze vraag was ingegeven omdat het huidig renteniveau voor dergelijke leningen veeleer rond 1% ligt, de helft van wat Diksmuide wilde betalen.  Bleek dat Diksmuide geen marktbevraging had gedaan en blindelings het voorstel van haar bankier had gevolgd.  Uiteindelijk werd dit leningsvoorstel uitgesteld naar een volgende zitting, wat de financiënschepen kan toelaten zijn huiswerk opnieuw te maken.  Opmerkelijk, dit uitstel kwam er op voorstel van raadslid Jonas Debaillie wiens partij Idee Diksmuide de bestuursmeerderheid uitmaakt, samen met het CD&V van financiënschepen Gaby Verstraete.  Of hoe een Idee-raadslid hiermee een CD&V-schepen terug floot.
En dan is er ook nog steeds het meerjarenplan 2020-2025.  Dat moet aangepast worden omdat de negatieve cijfers van 2023 moeten weggewerkt worden.  Omwille van corona kreeg men weliswaar wat uitstel maar raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) had maandagavond al willen horen van financiënschepen Gaby Verstraete welke investeringen Diksmuide zal schrappen, dan wel welke nieuwe inkomsten zullen aangeboord worden om de rode cijfers uit de rekeningen te krijgen.  Maar raadslid Vanlerberghe zal nog enkele maanden op zijn honger moeten blijven zitten.  Diksmuide voorziet deze aanpassing van het meerjarenplan met de nodige toelichting pas tijdens de gemeenteraad van juni. (DLD)