Ook al lijkt de algemene teneur dit tegen te spreken, toch stelt bevoegd schepen Martin Obin dat Diksmuide ook tijdens deze bestuursperiode wel degelijk sterk investeert in “de fiets”.  Naar aanleiding van de voorstelling van de aanpassing van het meerjarenplan, waarbij de op stapel staande investeringen worden belicht, vermeldt hij graag dat er, nadat er eerder bij het stadhuis een nieuwe fietsenstalling werd geplaatst, er de komende maanden ook een dergelijke fietsenstalling aan sportcomplex De Pluimen zal geplaatst worden.  Maar meer nog is het aantal kilometers aan fietspaden dat er de volgende jaren bij komt, projecten die de fietsers zullen aanspreken en een meerwaarde zullen betekenen voor de zwakke weggebruikers.

Zo wordt volgend jaar het eerste deel van het fietspad van de Rousdammestraat vanaf de wijk Scheeweghe gefinaliseerd.  In 2022 zal ook Veurne zijn fietspad op haar grondgebied op deze weg tussen Scheeweghe en Avekapelle aanleggen zodat er in 2022 een heuse fietssnelweg komt tussen Diksmuide en Veurne.  Verder wordt ook de wandel- en fietsinfrastructuur, die op vandaag al bestaat tussen de Hoge Brug en de Dodengang, volgend jaar doorgetrokken tot aan het provinciedomein IJzerboomgaard.  En ook het fietspad langs de Schoorbakkestraat wordt in 2022 aangelegd.  Intussen wordt volgens schepen Obin de komende jaren ook verder gewerkt aan enerzijds het fietspad langs de Vladslostraat tussen Esen en Vladslo en anderzijds tussen Zarren en Diksmuide langs de spoorweg.  Weliswaar nog steeds administratief maar de ervaring leert intussen dat de duurtijd voor de aanleg van fietspaden voor 75% adminstratief wordt ingevuld en de rest door kranen en buldozers.  En ook de fietspaden die straks komen langs de kwartring passen daarin.  Ook deze zullen voor een verruiming van het aantal kilometers aan fietspaden zorgen in Diksmuide.  Tenslotte komt er ook nog, in het kader van de aanleg van de kwartring de heraanleg van het op vandaag onderbroken gedeelte van het fietspad van de Fronzate tussen de Kaaskerkse Delhaize-winkel en de IJzer.  (DLD)