Het fietspad tussen Esen en Vladslo mag straks zijn 20ste verjaardag vieren, zo merkt het Pervijs provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA) ietwat cynisch op.  Want het is ook al evenveel jaren wachten op de eerste steen van dit fietspad.  Toch wijst hij hiervoor niet provinciaal gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe (Vooruit) met de vinger, wel is het de vaak onbegrijpelijke administratieve molen die al voor evenveel jaren wachten zorgt.  Op de provincieraad kon van de gedeputeerde nog eind vorig jaar vernomen worden dat het project was vastgelopen doordat het tracé dwars door een overstromingsgebied loopt.  Daarom wordt nu berekend voor hoeveel extra verharding dit fietspad staat en waar men hiervoor de noodzakelijke compensatiegebieden kan voorzien.  Heeft men alvast extra buffercapaciteit kunnen realiseren, daarnaast moet ook de plaats van de brug over de Handzamevaart nog uitgewerkt worden.  Conclusie : niettegenstaande er nog steeds administratief wordt aan gewerkt is de kans toch klein dat het fietspad tussen Vladslo en Esen nog voor 2024 kan ingefietst worden.

Beter nieuws was dan weer te horen op de provincieraad rond de fietssnelweg langs de spoorweg tussen Zarren en Diksmuide.  Al ligt ook daar de eerste steen nog niet klaar.  Bij dit project zou spoorwegbeheerder Infrabel wel enkele spoorwegovergangen willen sluiten.  En rond deze keuzes is er intussen protest gerezen.  Daarom voorziet men nog dit jaar een infomoment voor de omwonenden.  Intussen werkt het studiebureau het dossier verder uit en kijkt men ook hier voor een compensatie van een stukje overstromingsgebied.

Voor de Korte Wildestraat in Vladslo heeft volgens gedeputeerde Vanlerberghe het Diksmuids stadsbestuur een studiebureau aangesteld.  Omdat dit project niet zo groot is meent hij dat hiervoor in de nabije toekomst de provincie de nodige budgetten zal kunnen vrijmaken.

Provincieraadslid Coupillie heeft alvast in de maand december van zijn agenda van 2022 genoteerd om opnieuw een stand van zaken op te vragen van de verschillende fietsdossiers op Diksmuids grondgebied waarin het provinciebestuur inspraak heeft. (DLD)