De Steenstraat tussen de Iepersteenweg en de Sint-Pietersstraat in Woumen wordt vaak als een sluipweg gebruikt.  Maar deze smalle weg krijgt hierdoor te veel en te snel verkeer te verwerken.  Omdat deze straat op de gemeentegrens ligt, beslisten een half jaar terug Houthulst en Diksmuide samen om er éénrichtingsverkeer in te voeren.  Dat zorgde weliswaar voor heel wat minder verkeer maar de snelheid bleef te hoog.  Daarenboven waren er, zoals ook in de Kruisstraat in Esen, klachten van landbouwers die door het éénrichtingsverkeer te ver moesten omrijden.  Daarom verdwijnen straks de borden voor het éénrichtingsverkeer.  In de plaats komen deze van een fietsstraat.  Kan het verkeer hierdoor opnieuw in beide richtingen rijden, wel komt er door het fietsstraat-statuut automatisch een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.  Anderzijds is het in een fietsstraat ook verboden fietsers in te halen.  Hierdoor zullen snelrijdende automobilisten, in zoverre ze zich aan de regels van een fietsstraat houden, automatisch afgeremd worden. Of hoe fietsers zo gebruikt worden als snelheidsbegrenzers.  Deze nieuwe verkeersregeling zou, nadat ze is goedgekeurd door beide gemeenteraden, in voege treden vanaf 1 november.  Op 1 juli 2021 zou deze nieuwe verkeerssituatie in de Steenstraat dan opnieuw geëvalueerd worden.

En er zijn nog meer nieuwsrestjes.


En Diksmuide wil de impact van de coronacrisis op de Diksmuidse handelszaken en bedrijven laten onderzoeken.  Aansluitend wil ze daarop haar beleid afstemmen.  Daarom vraagt ze de Diksmuidse handelaars en bedrijfsleiders een enquête in te vullen.  Daarin wordt gepeild naar de impact op de personeelsbezetting, de omzet en kostenstructuur maar er wordt ook gevraagd naar eventuele psychologische gevolgen of een evolutie naar een meer digitale aanpak van de bedrijfsactiviteiten.
Deze enquête invullen, wat zo’n tien minuten duurt, kan nog tot 30 september.  Voor het invullen : klik hier.


En de Vlaamse Waterweg heeft, in samenwerking met aannemer Braet, een zogenaamde “waterbull’ ontwikkeld om de aanzienlijke hoeveelheid dwergkroos op de IJzer en het Ieperleekanaal te verwijderen.  Deze waterbull is een krachtige boot die vooraan is voorzien van vangplaten die de dwergkroos bijeen drijft.  Het bijeen gedreven dwergkroos wordt vervolgens door een kraan opgeschept en afgevoerd.  Tijdens een pilootproject werd in twee weken tijd 50 ton dwergkroos verwijderd.  Omdat deze plant op de bodem overwintert, is het systematisch machinaal verwijderen voorlopig de enige constructieve methode op lange termijn.  Dwergkroos, die zorgt voor een groene drijflaag, is een Amerikaanse exoot die hier niet thuis hoort. (DLD)