Niettegenstaande al in het voorjaar werd gemeld dat er 3 miljoen euro was vrij gemaakt voor de tweede fase van de zuidwestelijke omleidingsweg, de kwartring van Diksmuide, blijft het toch in de werfzone aan de Kaaskerkestraat (foto) al enkele maanden heel stil.  Alleen het groeiend onkruid zorgt er voor wat beweging.  Wel is de eerste fase intussen praktisch volledig afgewerkt.  Maar wanneer wordt er gestart met fase 2 die de verbinding moet maken tussen de aansluiting met de Kaaskerkestraat ter hoogte van Delhaize en de spoorlijn die zelf pas in een latere fase zal ondergraven worden.  We gingen het vragen aan schepen Marc Deprez die momenteel, in afwezigheid van burgemeester Lies Laridon, waarnemend burgemeester is.  En jawel, de aanbesteding is inmiddels rond.  Het is enkel nog wachten op het gunningsonderzoek zodat de bulldozers spreekwoordelijk onderweg zijn naar Kaaskerke voor de tweede fase van Diksmuides kwartring.

De aanleg van deze weg tussen de Kaaskerkestraat en de spoorlijn is niet alleen belangrijk als tweede fase in de realisatie van de zuidwestelijke omleidingsweg, ze zal er meteen ook voor zorgen dat ook de nieuwe ambachtelijke zone aan de achterzijde van de IJzertoren kan ontsloten en gerealiseerd worden.
Maar intussen wordt er ook gewerkt om een oplossing te vinden voor de aansluiting van de kwartring met de Woumenweg.  De huidige plannen voorzien om deze aansluiting te maken met een kruispunt, gestuurd door verkeerslichten.  Maar enkele buurtbewoners menen dat het voor hen een pak gezonder zou zijn indien men teruggrijpt naar de oorspronkelijke plannen die voorzagen in een rond punt aan de Woumenweg.  Zo wordt volgens deze buren vermeden dat lange rijen wachtende auto’s voor hun deur met ronkende motoren wachten op groen licht.  Volgens schepen Deprez zijn er momenteel nog onderhandelingen gaande tussen beide partijen.  Over het verloop van deze onderhandelingen wil schepen Deprez vooralsnog geen uitspraken doen.  Hij wil immers het overleg alle kansen geven zodat men uiteindelijk rond de tafel tot een solide oplossing kan komen. (DLD)