Vandaag enkele kleine nieuwtjes uit de recente gemeenteraad.  Daaruit leerden we alvast dat Diksmuide bijna 225.000 euro voorziet om de komende vijf jaar koffie en andere warme dranken te serveren, niet alleen aan haar stads- en OCMW-diensten, maar ook tijdens vergaderingen.  Vertaald naar een verbruik per dag, weekenddagen inbegrepen, dan betaalt Diksmuide voor de huur van koffieautomaten, de aankoop van fairtrade-koffie en bijhorende producten bijna 125 euro per dag voor dat bakje troost. (foto Oxfam Wereldwinkels)
En we hebben nog meer restjes uit de gemeenteraad.


Diksmuide lijkt dan toch de smaak voor het digitaal vergaderen te pakken te hebben, al lijkt toch niet iedereen in de raadzaal diezelfde smaak te hebben.  Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) deed alvast een oproep om de volgende zitting opnieuw fysiek en meteen ook democratischer te laten doorgaan.  Hij begreep niet waarom Diksmuide blijft digitaal vergaderen terwijl het aantal besmettingen nu lager ligt dan in november en december toen wel nog, weliswaar aangepast, fysiek werd bijeen gekomen in het OC te Woumen.  En dat het fysiek vergaderen momenteel wel kan wordt volgens raadslid Eric De Keyser (Vooruit) bewezen in Aalter, de gemeente van voormalig minister Pieter Decrem en in Brakel, de gemeente van premier Alexander Decroo.  Ook N-VA sloot zich bij deze vraag aan met de bedenking van Koen Coupillie dat als men als leerkracht voor een klas met 25 leerlingen mag staan, er ook een gemeenteraad, mits wat creativiteit fysiek moet kunnen doorgaan.  Tenslotte sprak ook Jonas Debaillie als fractieleider van Idee Diksmuide de hoop uit dat de fysieke zittingen opnieuw zullen kunnen doorgaan.  Maar volgens voorzitter Els Leenknecht (Idee Diksmuide) zullen de coronacijfers daarover beslissen.   Burgemeester Laridon (CD&V) wil wachten met de beslissing over het al dan niet fysiek vergaderen tot het moment van het uitsturen van de uitnodigingen voor de volgende gemeenteraad.  Opmerkelijk, voorzitter Leenknecht kondigde ook het initiatief aan dat bij volgende fysieke vergaderingen bij uitzondering raadsleden ook digitaal de zitting zouden kunnen bijwonen indien ze om welke reden dan ook belet zouden zijn fysiek aanwezig te zijn.


Aan het Diksmuids station kan men voortaan een tiental deelfietsen met een slim slot huren.  Deze kunnen gebruikt worden via een app van het verhuurbedrijf Mobit. Voor het gebruik zal geld op een digitale wallet of portefeuille moeten geplaatst worden.  De huurkost bedraagt 1 euro per dag. De fietsen moeten wel terug gebracht worden naar de parkeerplaats aan het station.  Wie de fiets niet terug brengt betaalt 10 euro extra. Met de deelfietsen kunnen treinreizigers makkelijk naar hun bestemming in Diksmuide gaan.


Diksmuide zal geen heksenjacht openen op eigenaars die hun voortuintjes geheel of gedeeltelijk verhard hebben zonder vergunning.  Dat antwoordde schepen Deprez (Idee Diksmuide) op de opmerking van raadslid De Keyser die meende dat er ook in Diksmuide veel verhard is zonder toestemming.  Wel stelde de schepen dat men bij nieuwe vergunningen veeleer zal opteren voor het gebruik van grastegels of een zogenaamd karrenspoor.  Een ambtenaar zal wel nazien of bij deze vergunningen de opgelegde voorwaarden worden nageleefd.


De inzet van een camera tegen zwerfvuil heeft het voorbije half jaar niet geleid tot meer boetes, zo liet schepen Deprez optekenen.  Reden is dat de beelden van de camera niet scherp genoeg waren, naast een batterijprobleem.  Maar dit zal eerlang opgelost worden.  Nochtans vond raadslid Coupillie dat er de jongste maanden heel wat meer zwerfvuil te vinden was langs de Diksmuidse wegen.  En als men weet dat in Beringen de voorbije maanden 303 overtredingen werden vastgesteld en er 15.000 euro aan boetes werden uitgeschreven, dan meent hij dat het beleid in Diksmuide kan bijgestuurd worden.  Schepen Marc Deprez nodigde raadslid Coupillie uit hierover overleg te plegen.  (DLD)