Op de voorbije gemeenteraad kon vernomen worden dat Diksmuide tot in 2025 een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro investeert in zijn verschillende kerken.  Daarnaast past ze bijna 2 miljoen euro bij voor de exploitatie van de kerken.  En daarbij was de Esense kerkfabriek wel een uitschieter:  daar moet Diksmuide vanaf 2024 niet meer bijpassen.  Esen ontving immers 960.000 euro uit de verkoop van gronden voor de kleinhandelszone in de Esenweg en heeft deze gelden nu herbelegd in een nieuwe verhuurwoning.  De opbrengsten van de huurgelden van dit huis zullen voldoende zijn om de kosten van de exploitatie van de Esense kerk te dekken.  We vroegen Diksmuids schepen Martin Obin (CD&V) of ook andere Diksmuidse kerken het Esens voorbeeld kunnen volgen.

Verschillende andere kerkfabrieken die de Diksmuidse kerken beheren, beschikken eveneens over landbouwgronden.  Vaak zijn deze afkomstig uit schenkingen.  Over meer dan 10 hectaren landbouwgrond beschikken is geen uitzondering bij de Diksmuidse kerkfabrieken.  Toch betekent dit niet dat ook zij hun gronden kunnen verkopen om vervolgens de fondsen te herbeleggen in onroerend goed waarvan de opbrengsten de exploitatie van de kerk kunnen neutraliseren.  Allereerst beschikken niet alle kerken over vele hectaren en daarenboven zijn dit volgens schepen Obin ook vaak minderwaardige gronden waarvan de verkoopwaarde laag is.  Laat staan dat deze evenveel zouden opbrengen als de gronden in de Esenweg die de Esense kerkfabriek kon te gelde maken.  Daarenboven worden de landbouwpachten, die de respectievelijke kerkfabrieken ontvangen van de pachters van hun gronden, ook gebruikt om de kosten van de exploitatie van de kerken te betalen.  Volgens schepen Obin is het dan ook de vraag of de verkoop van landbouwgronden dan uiteindelijk zal zorgen voor een lagere Diksmuidse bijdrage.
Op de gemeenteraad onderstreepte Martin Obin nog dat het centraal kerkbestuur alvast de riem heeft aangesnoerd.  Ze houdt daarbij rekening met het steeds kleiner wordend aantal kerkgangers.  Jaarlijks moet Diksmuide wel nog steeds 330.000 euro bijpassen, maar tijdens de vorige bestuursperiode was dit nog 375.000 euro.  Wel neemt het stadsbestuur ook de brandverzekering van de kerkgebouwen voor haar rekening.
Raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) relativeerde nog de besparing die het centraal kerkbestuur zich heeft opgelegd.  Als men rekening houdt met de tussenkomst van de Esense kerkfabriek enerzijds en anderzijds met leningen die tijdens deze bestuursperiode aflopen, dan is er volgens hem van een besparing geen sprake.  (DLD)