Ziekenhuizen en wooncentra zoals Yserheem en Zilvervogel in Diksmuide en Woumen krijgen in deze Coronatijden regelmatig media-aandacht.  Maar hoe zit het met werkingen als een Duin en Polder?  Kunnen de zorgbehoevenden er nog terecht en hoe gaat men daar om met het Coronavirus.  Het zorgt voor heel wat uidagingen, zo mochten we vernemen van Piet Vandewalle van Duin en Polder.

Sinds maandag 16 maart is het dagcentrum in de Generaal Baron Jacquesstraat volledig dicht.  Wie in de gewone werking iedere dag op en af naar huis ging, blijft nu helemaal thuis.  Het respectievelijk thuisfront werd hiervoor gecontacteerd en dat stelde bij niemand een onoverkomelijk probleem.  Alleen in uitzonderlijke noodgevallen kan men er volgens Piet Vandewalle nog terecht voor dagopvang.  Maar daarvoor gelden wel heel strikte richtlijnen.  Evenwel zijn er tot dusver geen aanvragen geweest voor deze dagopvang.  Intussen wordt iedereen wel wekelijks opgebeld zodat men op de hoogte blijft hoe het met hun mensen thuis gaat.
De woonvorm op Hof ter Bloemmolens blijft daarentegen wel open.  Ook hier is, wie thuisopvang heeft, naar huis vertrokken.  Hierdoor blijven er op vandaag nog een 11-tal mensen in de woningen van Duin en Polder op Hof ter Bloemmolens.  De niet dringende verzorging en verpleging, die bij de normale werking wordt gedaan door externe diensten, wordt nu overgenomen door eigen personeel.  En om concentratie en isolement te vermijden gaan de verblijvers tijdens de week overdag per twee met het busje naar de dagbestedingsruimtes in de IJzerlaan en de Generaal Baron Jacquesstraat.  Bezoek is er evenwel niet toegestaan.  Van de verblijvers zelf wordt ook dagelijks de temperatuur genomen en bijgehouden.
De vrijwilligers van Duin en Polder zijn op non-actief geplaatst ook al hebben er zich aangeboden om toch te komen helpen.  Maar om de circulatie te beperken wordt daar voorlopig niet op ingegaan.
De coördinatie, het opmaken en doorgeven van richtlijnen en het beheer van het beschermingsmateriaal gebeurt in de Wilgendijk waar er dagelijks een permanentie is voorzien.  Er is ook een actieve communicatie met alle ouders en families.  Sinds maandag heeft men er ook een eerste lading mondmaskers gekregen zodat men nu over voldoende beschermingsmaterieel beschikt.  Overigens is er ook een ploeg vrijwilligers aan de slag in OC De Kring in Keiem waar er reeds een 200-tal stoffen mondmaskers zijn gemaakt, de zogenaamde zorgmaskers.  De verdeling daarvan gebeurde door vrijwilligerspunt bij alle zorginstellingen in de regio.

Intussen wordt er volgens Piet Vandewalle ook gewerkt aan de opmaak van een zogenaamd continuïteitsplan voor het geval de toestand in Duin en Polder zou verergeren door, hetzij een verhoging van de zorgnood door vastgestelde besmettingen, hetzij een vermindering van de inzet van personeel door ziekte.
Tenslotte is nog de niet te onderschatten uitdaging om de mensen duidelijk te maken waarom dit allemaal nodig.  Het niet krijgen van bezoek wordt door de bewoners van Duin en Polder soms ervaren als een afwijzing waardoor ze zich uitgesloten voelen.  En ook het personeel wordt niet vergeten, men probeert hen niet te overbevragen via ondermeer een beurtrol zodat men kan op adem komen.  Mogelijks moet men dan ook in de komende weken meer personeel inzetten.

Intussen krijgt men vanuit verschillende hoeken wel heel bemoedigende boodschappen en berichtjes wat volgens Piet Vandewalle heel veel deugd doet.  En verder duimt men bij Duin en Polder dat ze toch gevrijwaard worden van het gevreesde Coronavirus. (DLD)