Begin juni bleken de papavers verdwenen uit de Dodengang.  Dat kon u lezen op www.eDiksmuide.be.  Bleek dat bij een grondige onderhoudsbeurt, de door beheerder War Heritage Institute aangestelde aannemer, gebruik had gemaakt van de pesticiden om ondermeer de talrijke papavers, de symbolische WO I-bloemen, te verwijderen.  En dat is verboden.  Niettegenstaande in eerste instantie het War Heritage Institute het gebruik van onkruidverdelgers ontkende, stelde enkele dagen later ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat er gebruik was gemaakt van pesticiden.  De VMM vond toen dat Diksmuide hiertegen moest optreden.  En Diksmuide heeft de daad bij het woord gevoegd.  Ze heeft het War Heritage Institute terecht gewezen en haar opgedragen tegen uiterlijk 15 juli de volledige site opnieuw in te zaaien met een papavermengsel.

Voor milieuschepen Marc Deprez moest Diksmuide duidelijke taal spreken aan het adres van het War Heritage Institute dat niet alleen instaat voor de exploitatie van het legermuseum in het Jubelpark in Brussel maar ook externe musea en domeinen als de Dodengang beheert .  Er is nu eenmaal sinds 2015 een totaalverbod op het gebruik van pesticiden op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen.  De wetgever vertrok toen vanuit de voorbeeldfunctie die uitgaat van deze publiek toegankelijke plaatsen.  En dat is volgens schepen Deprez terecht.  Het gebruik van pesticiden is immers niet alleen schadelijk voor de bijen, maar ook voor een heleboel andere insecten als hommels, vlinders, …  Het War Heritage Institute heeft eveneens, als bewaker van het Belgisch militair erfgoed, een grote voorbeeldfunctie, niet alleen voor bezoekers maar ook voor voorbijgangers.  Schepen Deprez betreurt dan ook dat de beheerder van de Dodengang anders oordeelde bij de onderhoudsbeurt in de Dodengang.
Het behandelen van de papavers met pesticiden strookt immers niet met het Besluit Duurzaam Pesticidengebruik.  Dat stelt zeer strikt dat op alle terreinen die toegankelijk zijn voor het brede publiek een nultolerantie op vlak van gebruik van pesticiden geldt.  Het War Heritage Institute beging dan ook volgens Diksmuide een overtreding.  Daarom wordt ze aangemaand als herstelmaatregel tegen uiterlijk 15 juli de volledige site opnieuw in te zaaien met een papavermengsel.  Indien dit niet zou gebeuren, dan zal Diksmuide alsnog een proces-verbaal laten opstellen. (DLD)