De herexamens zijn quasi achter de rug maar de Diksmuidse ring mag toch nog aanschuiven voor een tweede kans.  Nadat minister Joke Schauvliege de eerste omgevingsaanvraag voor de Diksmuidse zuidwestelijke omleidingsweg eind vorig jaar naar de prullenmand verwees, heeft het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) nu een nieuwe aanvraag ingediend waarbij er rekening werd gehouden met de destijds gemaakte opmerkingen.  Vanaf morgen 6 september tot en met 5 oktober loopt het openbaar onderzoek en intussen werd ook al de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase opgestart.  De zuidwestelijke omleidingsweg tussen de Kaaskerkestraat en de Woumenweg komt dan toch een grote stap dichterbij.  Maar eerst dus nog de belangrijke horde van het openbaar onderzoek nemen.

Schepen voor openbare werken Marc Deprez is tevreden met de gemaakte vorderingen.  Er werd volgens hem de voorbije maanden weliswaar in stilte maar toch hard gewerkt met de mensen van AWV om het dossier aan te passen zodat ze nu aan alle voorwaarden voldoet.  Eén van de wijzigingen die het dossier heeft ondergaan is het voorzien van een extra zone tussen de IJzer en de Walevaart. Daarvan wordt de bovenste grondlaag met begroeiing verwijderd als compensatie voor de verloren gegane oppervlakte van waterberging in deze zone. Hiervoor werd een stuk weiland aangesproken tussen de Walevaart en Sparkenvaardeken.
Daarnaast is de initieel voorziene ventweg doorheen het natuurcompensatiegebied ten zuiden van het bedrijventerrein Heernisse geschrapt uit dit natuurgebied.  Om de twee restpercelen nabij het natuurcompensatiegebied te kunnen ontsluiten, wordt nu aan de oostkant van het natuurcompensatiegebied een verhard steenslagpad voorzien.
Tenslotte wordt ter afscherming van het natuurcompensatiegebied de voorziene haag langs de omleidingsweg verder doorgetrokken richting de de Woumenweg.
Intussen werd dus ook de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase van deze werken opgestart. Deze eerste fase voorziet ondermeer in de ophogingen in functie van de later af te werken brug over de IJzer, de aanleg van een deel van de zuidwestelijke omleidingsweg tussen de spoorweg en de brug over de IJzer en de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Kapellestraat – IJzerdijk die de huidige Kapellestraat die geknipt wordt, moet compenseren.
Schepen Deprez hoopt intussen dat het openbaar onderzoek vlot verloopt want eens deze laatste hindernis genomen kan Diksmuide dan toch nog luidop beginnen dromen van de aanleg van zijn kwartring die de verkeersdruk kan wegnemen uit zijn centrum.  Voor het openbaar onderzoek kan het dossier tot 5 oktober worden ingekeken in het  administratief centrum aan de Heernisse 6. (DLD)