Vanavond mogen alle Diksmuidelingen deelnemen aan een digitaal klimaatatelier.  Daarin wordt verder gewerkt met de resultaten van een enquête die dit voorjaar werd afgenomen.  Uiteindelijk wil men komen tot concrete acties die men kan realiseren in Diksmuide.  Ze moeten volgens milieuschepen Marc Deprez ook de basis zijn voor het klimaatplan dat de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) tegen juni volgend jaar op tafel wil leggen.

Aan de enquête van dit voorjaar namen 280 Diksmuidelingen deel.  En daaruit kwamen een aantal thema’s en prioritieten naar voor.  Zo zijn wonen, mobiliteit en groen hete hangijzers voor de Diksmuidelingen : 28% vindt een comfortabele fiets- en wandelomgeving belangrijk, 26% wil de open ruimte behouden in en buiten het centrum, een energiezuinige openbare verlichting is belangrijk voor 24% van de deelnemers, extra bufferbekkens als bescherming tegen overstroming en watervoorraad bij droogte bij 23% en tenslotte zijn voor eenzelfde aantal deelnemers de initiatieven rond korte keten/streekproducten het belangrijkst.
Wie wil deelnemen aan dit klimaatatelier, dat deze avond aanvangt om 19.30 uur kan mailen naar duurzaamheid@diksmuide.be of bellen naar 051.79.31.40.  De link naar de stedelijke website is niet meer bereikbaar.  Wie zich inschrijft krijgt kort voor de aanvang van de digitale workshop alle praktische informatie per mail.  (DLD)