Tegen 1 januari 2023 mag er nog slechts één woonmaatschappij werkzaam zijn per gemeente.  Vlaanderen verplicht de gemeenten te kiezen.  Voor Diksmuide betekent dit dat men moet kiezen tussen De Mandel enerzijds en anderzijds IJzer en Zee.  Het Westhoekoverleg van de Westhoekburgemeesters heeft een onderhandelaar aangeduid die moet zorgen dat er na de herverdeling werkbare en homogene gebieden komen voor de verschillende woonmaatschappijen.  Wordt hiermee de taart van de woonmaatschappijen gesneden, uiteindelijk zal het iedere afzonderlijke gemeenteraad zijn die in het najaar moet beslissen welk stukje taart, lees woonmaatschappij, zij in hun gemeente wensen.

Volgens Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) wil Diksmuide eigenlijk niet kiezen.  Want de beide woonmaatschappijen die in Diksmuide actief zijn leveren goed werk.  Woonmaatschappij De Mandel heeft op vandaag het grootste deel van de huurwoningen terwijl IJzer en Zee zich vooral heeft toegelegd op de bouw van bijna 300 sociale koopwoningen (foto archief IJzer en Zee-project Woumen).
Wil burgemeester Lies Laridon, die nochtans ook zelf zetelt in de raad van bestuur van IJzer en Zee, niet kiezen, tijdens de gemeenteraad van maart had gemeenteraadsvoorzitter Els Leenknecht (Idee Diksmuide) wel al laten optekenen dat er voor haar, die ook als Diksmuids vertegenwoordiger bij IJzer en Zee zetelt, dan toch een meerwaarde zit in deze verandering.  De kleine maatschappijen zullen hierdoor immers verdwijnen.  Maar voor haar hoeft de keuze voor één woonmaatschappij niet te betekenen dat er onzekerheid zou komen voor het personeel, een gevaar dat er volgens raadslid Eric De Keyser (Vooruit) is.   Indien IJzer en Zee de enige Diksmuidse woonmaatschappij zou worden, dan zou volgens Els Leenknecht dit een uitbreiding van haar patrimonium betekenen wat op zijn beurt een uitbreiding van het personeel zou vragen, personeel dat op dat ogenblik kan overgenomen worden van De Mandel die deze mensen dan op overschot heeft.  Daarnaast verwees de gemeenteraadsvoorzitter ook nog naar de verschillende projecten die IJzer en Zee op korte termijn heeft in Diksmuide, met name in de Gasthuisstraat, aan het IJzerheemplein, in Kaaskerke, in de Veurnestraat en de Tuinwijk. Daarnaast legde ze nog een bijkomende troef van IJzer en Zee op tafel : indien Diksmuide kiest voor IJzer en Zee dan is deze woonmaatschappij bereid om het nu aanwezig bureel in de voormalige kloosterkapel aan de Vismarkt uit te breiden tot een volwaardig loket.
Deze toch wel opmerkelijke tussenkomst van de gemeenteraadsvoorzitter, die kan vertaald worden als een duidelijke sollicitatie van IJzer en Zee, betekent echter volgens Els Leenknecht niet dat Diksmuide haar keuze al zou gemaakt hebben.
Overigens heeft ook woonmaatschappij De Mandel, die door Diksmuide wordt vertegenwoordigd door onafhankelijk raadslid Karline Ramboer, nog verschillende projecten in Diksmuide waaronder het renovatieproject in de Mandelwijk, de nieuwe woningen aan de Lange Veldstraat en op de nieuwe verkaveling van de Tuinwijk en de nieuwe woonwijk met een 100-tal woningen in Woumen.  Vraag is echter of Ramboers onafhankelijke stem, die geen deel uitmaakt van de meerderheid, met argumenten voor De Mandel als Diksmuidse woonmaatschappij even luid zal klinken binnen het schepencollege als deze van burgemeester Laridon en raadsvoorzitter Leenknecht.
Volgens burgemeester Lies Laridon zal Diksmuide haar definitieve keuze nog dit jaar maken tijdens de gemeenteraad van september of oktober.  (DLD)