Volgens het Diksmuids stadsbestuur draait WZC Yserheem met verlies.  En om dit verlies weg te werken is een dagprijsverhoging met 10% nodig.  Voor Diksmuidelingen die in Yserheem verblijven, bedraagt de dagprijs op vandaag 49,59 euro.  Dat zou na de geplande verhoging met 4,98 euro vanaf 1 september 54,57 euro worden.  Voor niet-Diksmuidelingen wordt de dagprijs dan 59,03 euro waar dit voorheen 54,05 euro was.  Daarnaast wordt ook het supplement voor de TV-distributie verhoogd van 4,50 euro naar 6,10 euro.  Evenwel moet het Agentschap Zorg en Gezondheid deze geplande verhogingen nog goedkeuren.  Maar volgens raadslid Kurt Vanlerberghe kan Diksmuide deze dagprijsverhoging niet verantwoorden, voor hem heeft Diksmuide al voldoende andere maatregelen genomen om het bedrijfsverlies te laten ombuigen in een bedrijfswinst.

In 2019 probeerde Diksmuide al voor de eerste maal een dagprijsverhoging door te voeren, toen op basis van de gedane investeringen.  Maar omdat deze investeringen al eerder in 2012 gebruikt werden om een dagprijsverhoging te kunnen doorvoeren, kreeg men voor de dagprijsaanpassing van 2019 geen groen licht van het Agentschap Zorg & Gezondheid.   Daarom gooit Diksmuide het deze maal over een andere boeg.  Volgens de drie laatste jaarrekeningen draait WZC Yserheem met een structureel verlies.  En dit wegwerken kan niet zonder een dagprijsverhoging.  Voldoende reden dus om een dagprijsverhoging met 10 procent door te voeren.
Maar volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) moet Diksmuide bij zijn aanvraag voor deze verhoging ook maatregelen voorleggen die het structureel verlies kunnen vermijden.  En met deze maatregelen wordt het bedrijfsverlies van 2019, die de basis vormt voor de aanvraag, sowieso al weggewerkt.  Het negatief cijfer van 2019, dat 331.616 euro bedroeg, zou hiermee in 2021 resulteren in een bedrijfswinst van 355.382 euro.  Voor raadslid Vanlerberghe toont dit bijgevolg aan dat er geen noodzaak is voor een dagprijsverhoging.  Het mag immers voor hem niet de bedoeling zijn dat een woonzorgcentrum van het OCMW winst maakt op de kap van de bewoners van Yserheem.
Een ander verhaal is het voor de aanpassing van de distributiekost.  Op vandaag dekt de huidige maandelijkse aanrekening voor de distributie van 4,5 euro de maandelijkse factuur voor de TV-distributie niet.  De maandelijkse factuur zou wel kunnen betaald worden met een maandelijkse tussenkomst van 6,10 euro.

De goedkeuring van de voorgestelde dagprijsverhoging en de aanpassing van de distributiekost door het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt verwacht binnen 60 dagen.  (DLD)