De vroegere aktie “behaag het landschap” wordt in 2021 en 2022 uitgebreid naar “behaag je tuin” zodat voortaan iedere Diksmuideling kan deelnemen aan deze beplantingsactie die nu wel subsidiebeperkingen krijgt.  Dat bleek op de voorbije gemeenteraad waar raadslid Eric De Keyser (Vooruit) nog de bedenking maakte dat dergelijke acties weinig zin hebben, als er geen handhavingsbeleid is rond de verplichte hagen in verkavelingen.  Maar burgemeester Lies Laridon (CD&V) kondigde aan dat er nog dit jaar controles komen op de toepassing van verkavelingsvoorschriften die enerzijds voorzien dat voor afscheidingen tussen percelen enkel hagen mogen gebruikt worden, anderzijds zijn schuttingen als afscheiding tussen tuinen verboden.


Raadsleden Gert Maertens (Groen) en Kurt Vanlerberghe (Vooruit) betreurden wel dat voor het vernieuwde “Behaag je tuin”-project de subsidies werden teruggeschroefd.  Konden Diksmuidelingen, weliswaar enkel woonachtig in het agrarisch gebied, tot vorig jaar haagpaketten, fruitbomen en loofbomen aankopen aan sterk verminderde prijzen in het kader van de aktie “behaag het landschap”, het nieuw subsidiereglement voor “behaag je tuin” voorziet voortaan nog slechts een korting van 50 procent op de aankoopprijs van hoogstammige loof- en fruitbomen en haagplanten.  Daarnaast is er volgens schepen Martin Obin (CD&V) ook een maximum van 100 euro subsidie per gezin en per jaar voorzien.  Deze subsidie kan men krijgen op voorlegging van de factuur van deze aankoop.
Nog volgens schepen Martin Obin wil Diksmuide hiermee haar inwoners niet alleen stimuleren hun tuin te vergroenen door streekeigen groen aan te planten, maar stimuleert ze de Diksmuidelingen ook om zelf positieve stappen te zetten in het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Men wil deze aktie, die wordt opgezet met het Regionaal Landschap Westhoek, bekendheid geven via het stedelijk informatieblad Diksmuide Info.  De datum voor het ophalen van het plantgoed is voor 2021 vastgesteld op 18 december. (DLD)