Diksmuide wil dat in haar blauwe zone in het centrum de parkeerschijf correct wordt gebruikt zodat het gratis parkeren er beperkt blijft tot 2 uur.  Op vandaag stelt men echter veel misbruik vast.  Systematisch wordt net voor het verstrijken van de maximale duurtijd, de blauwe parkeerschijf doorgedraaid zodat auto’s veel langer dan de maximale twee uren op dezelfde parkeerplaats blijven staan.  Vooral toeristen die culinair genieten in één van de restaurants in het centrum en werknemers die liever hun auto parkeren voor hun werkplek zouden zich hieraan bezondigen.  Diksmuide heeft nu aan parkeerbeheerder Indigo gevraagd de controles hiertegen op te voeren.

Het centrum van Diksmuide is grotendeels blauwe zone waar men tussen 8 uur en 18 uur twee uur gratis kan parkeren.  In een aantal zones moet men enkel tussen 8 uur en 14 uur zijn parkeerschijf leggen.  Maar parkeerbeheerder Indigo stelt bij zijn controles vast dat er op vandaag systematisch parkeerschijven worden doorgedraaid.  Nochtans zijn er alternatieven voor langparkeerders.  Die wagens wil Diksmuide liever op één van de centrumparkings zien waar men onbeperkt mag parkeren.  En die centrumparkings liggen nog volgens de persmededeling van het stadsbestuur op wandelafstand van de Grote Markt.  Van de centrumparking aan de achterzijde van het station, op 300 meter van de Grote Markt is het 4 minuten wandelen, 6 minuten is dat vanaf de centrumparkings Beerstblote en Fabriekstraat die op respectievelijk 450 meter en 460 meter van de marktplaats liggen.  Daarnaast zijn er in de namiddag nog extra mogelijkheden voor langparkeerders in het centrum.  In een aantal blauwe zones is de beperkte parkeertijd gelimiteerd tussen 8 uur en 14 uur.  Wie er bijgevolg zijn wagen parkeert vanaf 11.31 uur kan er vervolgens zijn parkeerschijf plaatsen op 12 uur en zijn wagen laten staan tot 8 uur ‘s morgens de dag erna.  Zones (lichtblauw op de afbeelding) die tot deze uitzondering behoren zijn de parking aan de bushaltes van De Lijn, de parking langs het zwembad, de Sint-Jansstraat, het Sint-Jansplein, de parking van LDC Ten Patershove en CC Kruispunt, de Fuselierstraat, de Rosemarijnstraat en de IJzerlegerstraat.

Parkeerbeheerder Indigo wil de automobilisten, die hun parkeerschijf doordraaien, voortaan sanctioneren.  Die verscherpte controle wil ze in eerste instantie uitvoeren door een krijtlijn te plaatsen op de band van de geparkeerde wagen.  Door deze krijtlijn te laten doorlopen op de grond, kan men vaststellen of de wagen later effectief verplaatst werd.  Deze vaststelling wordt nog verder onderbouwd met foto’s die ervan zullen genomen worden.  Na het plaatsen van de krijtlijn zal de waarneming na 2 uur hernomen worden.

Cijfers over het aantal doordraaiers zijn er op vandaag niet, wel hebben parkeerbeheerders al kunnen vaststellen dat het doordraaien niet sporadisch maar eerder systematisch gebeurt.  Verder gaat tot dusver 45 % van de vastgestelde overtredingen binnen de blauwe zone over het niet leggen van de parkeerschijf, 35% van de boetes worden opgelegd omdat de parkeertijd verstreken is.  Tenslotte is het nog opvallend dat de resterende 20% van de boetes gegeven worden wegens het gebruik van verkeerde blauwe schijven. (DLD)