In augustus zaten enkele gepensioneerde leerkrachten van het Sint-Aloysiuscollege gezellig samen en daar groeide een idee.  Onder het motto “het is niet goed dat wij elkaar enkel op begrafenissen zien”  groeide het idee alle gepensioneerde collega’s te polsen of ze al dan niet geïnteresseerd waren in een gezellig samenzijn.  En de reacties waren heel positief : op 28 november laatstleden waren 47 Oldtimers – want zo heet de groep – present voor een etentje, maar dan niet in de refter van het college.  De college-reünie was een feit.  Zij die er niet bij konden zijn, hadden allemaal een ernstige reden en hopen volgend jaar wel van de partij te zijn. Het werd een heel gezellige bedoening en er werden heel wat herinneringen opgehaald.  Dat het initiatief geslaagd genoemd mag worden, is bewezen door het feit dat er nu al een vervolg aan gebreid wordt: de datum voor de volgende bijeenkomst ligt al vast.  (DLD)