Op 31 december 2021 telde Diksmuide 16.927 inwoners, dat zijn er 114 meer dan eind 2020.  Deze stijging is voor het grootste deel te danken aan de bijkomende Diksmuidelingen die een andere nationaliteit hebben.  Waren er eind 2020 nog 625 ‘internationale’ Diksmuidelingen, een jaar later waren dit er 681 of een stijging met 56.  Daarvan hebben er 166 de Roemeense nationaliteit en verder zijn er 51 Polen en 49 Nederlanders woonachtig in Diksmuide.  Verder groeide het centrum van Diksmuide met 41 inwoners en ook Leke en Woumen kregen meer dorpelingen met respectievelijk 25 en 14 extra inwoners in 2021.  Tenslotte blijft de leeftijdsgroep van 50-59-jarigen de grootste.

De grootste verschuiving in het stijgend aantal inwoners is toe schrijven aan het feit dat Diksmuide maar liefst 827 nieuwe inwoners mocht verwelkomen terwijl er maar 739 vertrokken uit Diksmuide.  Verder werden er 153 geboortes geteld terwijl er 188 overlijdens werden vastgesteld.  Vergeleken met 2020 is er op vlak van geboortes alvast geen sprake van een coronababyboom, integendeel, er waren minder geboortes dan in 2020.  Verder zorgde ook corona in Diksmuide voor geen grote oversterfte want in 2021 was er slechts een overlijdensstijging met 12.
Wellicht had corona wel een invloed op het aantal echtscheidingen.  Waren er dit in 2020 nog 75, in 2021 zakte dit drastisch naar 13 echtscheidingen.  Dat in 2021 fysieke aktes niet konden verleden worden is wellicht een oorzaak.  En dat er met 56 huwelijken er ook 13 minder waren dat 12 maanden eerder, kan wellicht ook niet los gezien worden van corona.
Tenslotte is er nog een opvallende trend : slechts in 3 dorpen daalde het inwonersaantal.  Esen was de grootste daler met 16 inwoners minder al blijft Diksmuides moedergemeente met 1.929 inwoners wel de grootste na het centrum.  Daarnaast kenden ook Beerst (-3) en Sint-Jacobskapelle (-4) een lichte daling. In alle andere dorpen groeide het inwonersaantal.  Naast het centrum (+41) waren dit Leke (+25), Woumen (+14) en Pervijze en Nieuwkapelle (+11).

Op 31 december 2021 telde het centrum 5.879 inwoners, vervolgens Esen 1.929, Beerst 1.477, Keiem 1.347, Woumen 1.327, Leke 1.236 en Vladslo 1.213 inwoners.  Maar dat inwonersaantal vertaalt zich niet in het aantal gemeenteraadsleden.  Zowat 35 % van de Diksmuidelingen woont in het centrum terwijl 44% van de raadsleden in het centrum woont.  Verder is het nog opvallend dat Leke als 5de grootste dorp naast het centrum geen enkel raadslid telt, Vladslo als zesde grootste dorp heeft daarentegen 3 leden in de Diksmuidse gemeenteraad.  En dan is er nog het opvallend “kleine” Kaaskerke met 461 inwoners dat zich eveneens door 3 raadsleden laat vertegenwoordigen. (DLD)