De Woumense Chiro mocht onlangs een feestje bouwen. En dat gebeurde met de uitgebreide Chirofamilie gevormd door zowel de huidige ploeg als de ex-leden. En daar hadden ze een goede reden voor want deze zomer betaalden ze de laatste aflossing van de lening waarmee ze rond de eeuwwisseling hun eigen heem “De Boomgaard” konden bouwen. Maar ondanks het feit dat ze voortaan hun eigen schuldenvrij heem hebben, hangen er toch boven hun lokaal donkere wolken. Reden is dat het Diksmuids stadsbestuur de nabijgelegen oude jongensschool heeft verkocht aan een projectontwikkelaar. Zonder enig overleg, zo luidt het bij de jeugdbeweging. Hierdoor dreigen ze wegens gebrek aan voldoende ruimte geen pleinspelen meer te kunnen organiseren. Of hoe hun schuldenvrij heem zo een spreekwoordelijke gouden kooi dreigt te worden.

Gestart in 1958 in de toenmalige patronaatzaal moest deze laatste, wegens renovatiewerken, in 1984 door de Chiro verlaten worden. Wijlen Paul Kempynck schonk toen houten burelen van zijn bedrijf aan de Woumense jongeren. Maar rond de eeuwwisseling bleken ook deze lokalen versleten zodat er opnieuw moest uitgekeken worden naar een nieuw heem. In 1998 rijpten de eerste plannen om op dezelfde locatie een stenen lokaal te bouwen, een definitieve oplossing. Met vele handen van ouders, oud-leiders en leiders kon een nieuw heem gebouwd worden, voor de nodige bouwmaterialen werd een lening afgesloten. En het is de laatste aflossing van deze lening die deze zomer werd betaald. Voldoende reden dus om een feestje te bouwen op een zonovergoten speelplaats waar kon genoten worden bij een lekker drankje van een weerzien met oude vrienden en vriendinnen uit de voorbij Chiro-jaren. Maar het Diksmuids stadsbestuur zorgde er intussen voor dat er dan toch geen onbezorgde periode aanbreekt voor de Woumense jongeren. Met de verkoop van het schoolhuis en hieraan gekoppeld, de helft van de speelplaats, dreigt er immers voor de Woumense Chiro een zuurstoftekort. Niet alleen dat er nog slechts de kleine helft van de oorspronkelijke speelplaats rest baart de Chiro zorgen, ook dat de bewoners van het nieuw wooncomplex straks burenhinder zullen kunnen inroepen om de spelende kinderen aan banden te leggen.

De voorbije maanden was er reeds veel protest te lezen en te horen aan de Iepersteenweg. Beloftes uit het beleidsplan van het huidig stadsbestuur dat men alles in het werk zou stellen om verenigingen extra bewegingsruimte te geven en dat er voor aanpassingen ook grondig overleg zou komen, bleken loze beloftes, zo liet Lieven Vanden Berghe van de vzw Chiro Woumen in mei nog optekenen. Overigens had ook raadslid Kurt Vanlerberghe tijdens de gemeenteraad vanuit de oppositie schepen Marc De Keyrel al gewaarschuwd voor een gebrek aan overleg. Hij vroeg toen het verkoopdossier uit te stellen. Een voorstel waarop de jeugdschepen toen niet wilde ingaan, de nodige afspraken waren immers gemaakt met de Woumense Chiro, zo luidde het toen. Maar dat werd door de VZW Chiro Woumen echter met evenveel woorden ontkend. Vermits inmiddels de oude jongensschool is verkocht, is het nu uitkijken welke afspraken er daarbij gemaakt zijn met de bouwpromotor en in hoeverre deze ook bindend zullen zijn voor de toekomstige bewoners van het woonproject. Indien later blijkt dat deze afspraken niet meegenomen zijn in de aankoopakte en de aansluitende basisakte van het wooncomplex, dan dreigt het afbetaalde Chiroheem een gouden kooi te worden voor de Woumense jongeren. (DLD)

foto : Stefaan Debruyne