Volgens Poperings burgemeester Christof Dejaegher, voorzitter van het Westhoekoverleg waarin alle Westhoekburgemeesters zetelen, zou het een goede zaak zijn dat een delegatie van Westhoekoverleg het kernpark in Gravelines bezoekt.  Dit zou volgens hem een belangrijk signaal zijn voor de Franse buren dat men in de Westhoek dit dossier opvolgt.  Provinciegouverneur Decaluwé wil dit initiatief steunen, al kan dit op vandaag niet door de coronapandemie.  Maar verdere stappen ondernemen bij de Franse overheid, naar aanleiding van recente onheilspellende berichten, zou volgens de gouverneur niet zinvol zijn.  Dit staat wel in schril contrast met de Belgische situatie.  Hier kunnen alle omwonenden in een straal van … 1.000 kilometer hun mening geven in een lopende procedure rond Doel.  Maar rond de veiligheid van de centrale van Gravelines heeft de gouverneur aan de Westhoekburgemeesters al een geruststellend antwoord gegeven wat ook de FANC, de Belgische nucleaire waakhond, in het verleden al heeft gedaan.  Daarvoor heeft ze zich wel moeten baseren op de informatie die ze krijgt van de Franse regulator ASN, zeg maar de Franse nucleaire waakhond.

Een jaar terug kon u op eDiksmuide lezen dat Natuurpunt, op basis van een risicoanalyse van Greenpeace, aandrong op de sluiting van het kernpark van Gravelines, de tweede grootste van de wereld die voor haar ook de gevaarlijkste is van Frankrijk.  Daarenboven had de Franse regulator ASN nog vorig jaar de uitbater van de kerncentrale in gebreke gesteld wegens nalatigheid omdat ze niet langer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften.  Het ging om de bescherming van de kerncentrale tegen externe explosies.  Ook Greenpeace had daarop gewezen.  De centrales in Gravelines hebben maar één enkel beschermend omhulsel terwijl de andere Franse reactoren een dubbele beschermingswand hebben die ook een bescherming biedt tegen een impact van buitenaf.
De centrales zouden wel de impact van een gasontploffing in een terminal in het nabije Duinkerke weerstaan.  Maar omdat men nu ook voor een bijkomende gasterminal de restwarmte van de kerncentrale gebruikt, moet de kerncentrale ook weerstaan aan een ontploffing in Gravelines zelf.  Maar volgens het FANC, die zijn info krijgt van de Franse regulator, zijn hiervoor nu wel de noodzakelijke veiligheidssystemen in de kerncentrale aangepast.  Wel blijft er nog een eerder hypothetisch probleem met een pompgebouw dat kan beschadigd worden bij een gasontploffing.  Is er een lage waarschijnlijkheid, toch kan dit een mogelijk ernstig gevolg hebben indien hierdoor de langetermijnkoeling wegvalt.  Het Belgische FANC heeft deze info gedeeld met het Belgisch Nationaal Crsiscentrum.

Verder heeft rond de eventuele verlenging van de uitbatingstermijn van de kerncentrales van Gravelines het Belgische FANC geen vraag gekregen om deel te nemen aan het openbaar onderzoek.  Was er in Frankrijk al een algemeen openbaar onderzoek rond het algemeen principe van de uitbatingsverlenging voor reactoren die meer dan 40 jaar operationeel zouden blijven, een specifiek openbaar onderzoek van Gravelines werd nog niet georganiseerd.

Of men in Frankrijk de uitbatingstermijn van de kerncentrales in Gravelines ook effectief wil gaan verlengen, is wellicht een vraag die de Westhoekburgemeesters kunnen stellen als tenminste na corona het bezoek aan de centrales kan doorgaan.  Maar op professionale bijstand van zeg maar het FANC zullen de Westhoekburgemeesters echter niet kunnen rekenen omdat nucleaire veiligheid een nationale bevoegdheid is.  Bijgevolg zal men hiervoor moeten rekenen op de Franse toezichthouder.  (DLD)