In onze bijdrage van gisteren noteerden we dat eerste schepen Marc Deprez, bevoegd voor openbare werken, begrip had voor de verwarring die er in de heraangelegde Wilgendijk, en bij uitbreiding ook in de Stovestraat heerst rond de nieuwe parkeervakken in hun straat.  Zouden deze vakken er niet voor zorgen dat auto’s van bezoekers voor hun garage zullen geparkeerd worden, zo vragen de bewoners zich af.  Schepen Deprez stelde gisteren nog te willen kijken om meer duidelijkheid te krijgen rond de bestemming van deze parkeervakken.  Maar in een reactie op deze bijdrage stelt burgemeester Laridon dat ook in de Wilgendijk de wegcode van toepassing is maar dat deze blijkbaar niet door iedereen gekend is.  Aanpassingen zijn voor haar dan ook overbodig.  En met het geven in detail van de verkeersregels hierrond, spelt ze niet alleen de bewoners van de Wilgendijk en de Stovestraat maar meteen ook eerste schepen Deprez de (verkeers)les die voor een eventuele en voor haar dus overbodige aanpassing van de parkeervakken teruggefloten wordt.  Zit er ruis op de lijn tussen CD&V en Idee Diksmuide?

Voor een garage mag enkel geparkeerd worden met de wagen waarvan het inschrijvingsteken van het voertuig op de garage is aangebracht en voor zover deze wagen ook correct geparkeerd staat.  Volgens burgemeester Laridon werd beslist om de nieuwe parkeervakken zo uit te lijnen zodat ze de meeste parkeerplaatsen creëren en een volwaardig vak vormen voor een garage.  Verder werd om geen twijfel te creëren tussen het trottoir en de parkeerstrook die beiden in eenzelfde kassei werden afwerkt, een witte omranding “parkeervak” aangebracht.  Indien men deze parkeerruimte voor de garages zou versmallen tot garagebreedte, dan moeten deze wagens een andere parkeerplaats innemen om correct te parkeren indien men de wagen niet steeds in de garage parkeert. De huidige uitvoering zorgt dus voor meer parkeermogelijkheid alsook voor uitrijcomfort voor de garage, zo laat burgemeester Laridon nog optekenen die hiermee meteen ook de discussies rond de parkeervakken in de Wilgendijk wil afsluiten.  Meteen mag schepen Deprez willens nillens ook zijn plannen voor een eventuele aanpassing opbergen.

Maar met deze opmerkelijke tussenkomst van burgemeester Laridon kan ook een andere discussie ontstaan, met name deze op het Diksmuids stadhuis tussen burgemeester Laridon (CD&V) en haar eerste schepen Deprez (Idee Diksmuide).  De voorbije weken was reeds nervositeit waarneembaar binnen de CD&V – Idee Diksmuide-meerderheid.  En de opvallend goede verstandhouding en het wederzijds begrip van de N-VA-fractie en het stadsbestuur op de voorbije gemeenteraden voedt alleen maar de geruchten dat er misschien wel nieuwe intentieverklaringen met zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 in de pijplijn zitten.  En of er daarin nog een plaats is voor Idee Diksmuide waarvan haar eerste schepen Deprez niet altijd op dezelfde lijn zit als deze van burgemeester Laridon zoals gisteren nog eens bleek, dat is een vraag die momenteel leeft in de Diksmuidse politieke coulissen.  Met de verlofperiode schakelt het politiek leven sowieso over naar een lagere versnelling maar het is nu al uitkijken naar de herfst en de posities die de verschillende fracties binnen de gemeenteraad dan zullen innemen. (DLD)