Aan de vooravond van eDiksmuides, om het met een corona-modewoord te omschrijven, “vakantie-lockdown”, hebben we nog eventjes onze mailbox geledigd.  En daarin vonden we nog enkele nieuwsrestjes.  Zo is er een nieuwe datum geprikt waarop de Raad van State de klacht van oppositiepartijen SP.a-open en N-VA tegen de benoeming van CD&V-burgemeester Lies Laridon zal behandelen.  Als reeds bekend menen Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) en Koen Coupillie (N-VA) dat bij de aanstelling niet alle wettelijke regels werden gevolgd. Een eerdere gelijkaardige klacht tegen de aanstelling van de schepenen werd reeds tijdens een andere procedure verworpen door dit rechtsorgaan.  Een eerste zitting in de nu lopende procedure tegen burgemeester Laridon, die voorzien was tijdens het voorjaar, werd door de corona-crisis uitgesteld.  Nu wordt de zitting voorzien op vrijdag 11 september om 9.30 uur.

En we vonden nog meer nieuwsrestjes met ondermeer de visie van de Gecoro op de inplanting van het nieuw politiekantoor dat ze dan toch liever gebouwd ziet aan de Woumenweg, op de gronden van het voormalig financiëncentrum.

De Gecoro, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, heeft zich tijdens haar eerste vergadering in haar nieuwe samenstelling gebogen over de inplanting van het nieuw politiekantoor.  Tijdens de vorige bestuursperiode had ze reeds geadviseerd eerst de piste van het voormalig financiëncentrum te onderzoeken vooraleer groen licht te geven voor de inplanting aan de Rijkswachtstraat.  En met de nieuwe ontwikkelingen in het dossier van het financiëncentrum (eDiksmuide 7 juli 2020 klik hier), blijft ook in haar nieuwe samenstelling, de voorkeur van de Gecoro gaan naar het bouwen van een politiekantoor aan de Woumenweg.  Dat moet voor haar niet alleen veel goedkoper kunnen dan aan de Rijkswachtstraat, ook past dit perfect binnen de bestemming van dit terrein.  Meteen wordt dan ook vermeden dat de gronden aan de Rijkswachtstraat moeten geregulariseerd worden.  Indien het financiëncentrum aan gunstige voorwaarden kan verworven worden, dan kunnen de gronden aan de Rijkswachtstraat hun bestemming van woongebied behouden zodat Diksmuide ze te gelde kan maken als bouwgrond voor woningen.  Zo kan alles blijven als initieel voorzien in Diksmuide.  Alleen als zou blijken dat alsnog een inplanting van het nieuw politiekantoor op de gronden van het voormalig financiëncentrum niet mogelijk zou blijken, dan wil alsnog de Gecoro groen licht geven voor een politiekantoor aan de Rijkswachtstraat. Op vandaag is dat dus nog maar voorwaardelijk.


Papegaai-brouwer Adam Verstraete wil met brouwgerst terug naar een kortere keten waarbij zowel het telen, drogen, reinigen en misschien ooit zelfs weer het mouten in eigen streek kan plaats vinden.  Dit project kost 76.100 euro en hiervoor krijgt hij 49.465 euro aan Europese Leader-subsidies.


Foodsavers Westhoek is een sociaal distributieplatform dat kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) inzamelt en herverdeelt naar sociale organisaties (bv. sociale kruidenier, sociaal restaurant, …) en zo tot bij mensen in armoede. Op 15 juni ging het platform van start: twee leerwerknemers gaan sindsdien elke ochtend de voedseloverschotten van Colruyt Diksmuide ophalen en brengen die naar vier voedselhulporganisaties in de pilootregio Diksmuide, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. In de maand juni werd zo al meer dan 600 kg aan voedseloverschotten gered van de afvalberg en ingezet als voedselhulp voor kwetsbare inwoners van de Westhoek.


Diksmuide zal een veegmachine kopen die 160.000 euro gaat kosten.  Daarbovenop is hieraan een onderhoudscontract gekoppeld dat gedurende 5 jaar jaarlijks 10.000 euro kost.  Drie personeelsleden krijgen een opleiding om ermee te werken.  Een aanzienlijke investering die er evenwel voor zal zorgen dat Diksmuide er volgens schepen Obin nog netter zal bijliggen.  Daarenboven zal de machine tijdens de winter ook zout kunnen strooien en fietspaden sneeuwvrij maken.  Met dit toestel dat 1.200 uren per jaar zal werken, zullen de externe veegbeurten op de gemeentewegen verdwijnen, op de gewestwegen zal een externe firma wel blijven instaan voor de regelmatige veegbeurten.


Diksmuide wil voor het terras van de sportbar aan de Pluimen in de voorziene speelzone een speelterrein aanleggen voor kinderen van 2 tot 12 jaar met volgende speeltoestellen: klimklautertoestel bestaande uit verschillende niveaus, een verscheidenheid aan speelwaarde en een maximale valhoogte van 1,50 meter,    een dubbele schommel en een dubbele en enkele veerwip.  Deze speeltoestellen zullen 26.200 euro kosten. De raming voor de omgevingswerken, kraanwerk, funderingsmateriaal, afboording in rubber en valdempende ondergrond in rubbertegels bedraagt 8.600 euro. Tenslotte zullen de medewerkers van de stadsdiensten deze werken in eigen beheer uitvoeren. Zo zal volgens schepen Marc De Keyrel de totale kost voor de nieuwe speelzone 40.200 euro bedragen.


Indien de Corona-maatregelen het toelaten, dan gaan de 24 uren van Leke door op zondag 2 augustus, zij het in een afgeslankte coronavorm van 12 uur.  Men start om 8 uur in de Tramstationsstraat.  Wel moet men verplicht inschrijven en ook het dragen van een mondmasker is noodzakelijk.  Ook bij deze 49ste corona-editie blijft het doel van dit evenement : zoveel mogelijk rondjes rond de kerk van Leke rijden.  Vooraf inschrijven is wel verplicht. Verder is er muzikale animatie en een pop-upbar, zij het zonder snacks, voorzien.  De deelnameprijs bedraagt 5 euro (verzekering inbegrepen).  Voor info en inschrijvingen : klik hier. (DLD)