De provincie West-Vlaanderen is op zoek naar landbouwers die willen investeren in een waterbuffer op hun percelen.  Hiermee wil, volgens het Diksmuids provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA), de provincie landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer.  En dat kan zowel droogte als extreme regen zijn.  Door de recente klimaatveranderingen duren niet alleen de droogteperiodes langer, wanneer het regent zijn ook de buien korter en intenser waardoor het water niet opgenomen wordt in de bodem maar wegspoelt langs grachten en rivieren.  Waterbuffers kunnen voor beide extreme weersomstandigheden een oplossing bieden.

Landbouwers die investeren in een waterbuffer bouwen alvast hun eigen watervoorraad uit.  Hierdoor beschikt de landbouwer over water voor irrigatie tijdens droge periodes.  Maar hiermee helpt de landbouwer ook om de gemeenschap te beschermen tegen wateroverlast.  Het autonoom provinciebedrijf Inagro en de provincie zijn dan ook op zoek naar kandidaten die een waterbuffer op hun percelen willen aanleggen.  Poldergebieden komen hiervoor echter niet in aanmerking.
Een watermakelaar, de provinciale ambtenaar die hiervoor werd aangeworven door Inagro, moet kandidaat-landbouwers vinden die via een publieke-private samenwerking willen investeren in een bufferbekken nabij hun percelen.  Dergelijk bufferbekken combineert een waterbufferfunctie en een waterspaarfunctie.
Diksmuide heeft al eerder, bij monde van schepen Deprez (Idee Diksmuide) laten optekenen soepeler te worden in het toekennen van vergunningen voor de aanleg van dergelijke bufferbekkens.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 6 januari kandidaat stellen via een startdossier dat ondermeer de contactgegevens van de kandidaat en een kaart met de locatie van het betreffend perceel bevat.  Wie verder meer informatie over dit project wil, kan hiervoor terecht op de webpagina van Inagro www.inagro.be of bij watermakelaar Dries Mergaert (dries.mergaert@inagro.be of telefonisch 051/14.03.62). (DLD)

foto : waterbufferbekken Pittem