De Raad voor Vergunningsbetwistingen is dezer dagen vaak het laatste rechtsorgaan dat beslist over een betwiste vergunningsaanvraag.  Heel wat dossiers liggen er te wachten op een finaal oordeel.  En ook aan Diksmuidse dossiers heeft men er een hele kluif.  Maar kunnen hiermee ook tegenstanders van bouwdossiers die vinden dat een stadsbestuur haar huiswerk beter moet maken, hun stem laten horen, dit democratisch proces zorgt er intussen wel voor dat Diksmuidse beleidsmakers zich geremd voelen in hun plannen.  Zo is er in Diksmuide al jarenlang de blokkering van het RUP Stationsbuurt en ook voor de laatste fase van de omleidingsweg zijn er bezwaren.  En daar is nu ook het dossier voor het nieuw Sociaal Huis op de Yserheem-site (foto archief) bijgekomen.

Niettegenstaande de bouwvergunning voor het nieuw Sociaal Huis, het lokaal dienstencentrum en de seniorenflats werd goedgekeurd door de bestendige deputatie, komt dit nu door een bezwaar ook in de wachtkamer van de Raad voor Vergunningsbetwistingen terecht.  Ook tegen de private plannen voor de nieuwe ’t Saam-school en de oude college-site kon men al heel wat proteststemmen optekenen en tenslotte waarschuwde op de jongste gemeenteraad raadslid Vanlerberghe ook nog eens dat ook het dossier van de nieuwe evenementenhal op de Boterhalle-site dezelfde weg zou kunnen opgaan als Diksmuide niet meer inspraak duldt.

Het dossier van de nieuwe evenementenhal riep op de laatste gemeenteraad van 2021 nog heel wat vragen op.  Daarover kon u reeds meer lezen op www.eDiksmuide.be.  Maar dat gebrek aan de toen vastgestelde inspraak zou volgens raadslid Vanlerberghe er ook kunnen voor zorgen dat later de inspraak zal afgedwongen worden via bezwaarschriften.  En dat zou op zijn beurt eens te meer kunnen zorgen dat ook de plannen voor de Boterhalle-site op de lange baan komen.
Intussen zal Diksmuide wel eerst een sloopvergunning aanvragen om de huidige Boterhalle met de grond gelijk te maken.  Dan zijn volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V) ook het proefputtenonderzoek gepland, zeg maar het vooronderzoek.  Daarvan bedraagt de kostprijs 13.424 euro.  Na dit vooronderzoek zal men meteen ook de hoogte kennen van de kostprijs van de opgraving voor het archeologisch onderzoek zelf.  Als men dan vervolgens de vergunning zal aanvragen voor de nieuwbouw zelf, dan zal door deze werkwijze Diksmuide wel de grootorde van het archeologisch onderzoek kennen voor de eerste steen wordt gelegd.  Daarnaast zal deze werkwijze er ook voor zorgen dat men na de sloop grondsonderingen zal kunnen uitvoeren om de stabiliteit van de fundering te kennen.  Dat zal er op zijn beurt voor zorgen dat ook het aanbestedingsdossier voor de nieuwbouw zal kunnen verfijnd worden. (DLD)