Het nieuw sportcomplex aan De Pluimen is amper een aantal weken open of er moet al een verbouwing gebeuren.  De voorziene cafétaria is blijkbaar te klein en moet uitgebreid worden.  Daarvoor werd door de uitbater van deze cafétaria een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.  Maar niettegenstaande op vandaag nog het openbaar onderzoek loopt rond deze aanvraag (foto), zijn de bouwwerken toch al gestart.  Schepen van vergunningen Marc Deprez erkent dat deze bouwwerken zijn gestart zonder dat de vergunning al is toegekend.  Toch betekent dit niet dat de bouwwerken moeten stilgelegd worden, wel zal de schepen de nodige stappen ondernemen om dit dossier te regulariseren.  Dat zou overigens niet ongebruikelijk zijn bij bouwdossiers.  Daarenboven werd ook al opmerkelijk de aankondiging van het openbaar onderzoek aan de zijde van het sportcomplex in de Rijkswachtstraat geplaatst terwijl de werken worden uitgevoerd aan de hoofdingang aan de Pluimstraat.
Schepen Deprez erkent verder, ook al is Diksmuide hier geen bouwheer, toch verveeld te zitten met deze bouwovertreding aan het nieuw sportcomplex.  Diksmuide heeft als stad immers een voorbeeldfunctie en deze overtreding gebeurt, ook al is ze zelf geen bouwheer, toch bij werken aan één van haar gebouwen.  Indien er evenwel tijdens het toch nog lopend openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend tegen deze verbouwing, dan hoeft er volgens schepen Deprez niets de verdere verbouwing in de weg te staan en kan de cafétaria aan het sportcomplex na voltooiing van deze werken open gaan. (DLD)