In 2015 besliste Luc Dewulf, stichter en bezieler van de Boterronde, om het sportieve luik stop te zetten.  Toch wilde hij de goede doelen die hij al die jaren had gesteund, niet in de kou laten staan.  Hij besloot dan ook samen met Geert Wulleman verder te gaan met het eetfestijn.  En ook dat ging sinds 2016 in stijgende lijn.  Het eerste jaar mocht nog een opbrengst genoteerd worden van 3.000 euro en dit jaar was dit bedrag gestegen tot 9.200 euro.  Hij mocht dit geld verdelen onder de mensen van Duin en Polder, Palliatieve Zorg Westhoek, Familiezorg West-Vlaanderen en Samana Esen.  (foto)  Intussen kijkt Luc Dewulf ook naar 2020, dan hoopt hij meer dan 10.000 euro te kunnen inzamelen waardoor dan 30 jaar Boterronde goed zou zijn voor 100.000 euro.  Het zou een mooi orgelpunt zijn want dan wil Luc Dewulf ook de fakkel doorgeven.
Dit jaar mochten er 289 aanwezigen aanschuiven voor het eetfestijn, dat traditioneel doorgaat op de eerste zaterdag van mei.  En opnieuw mocht Luc voor de organisatie rekenen op een klein legertje vrijwilligers dat in goede banen wordt geleid door Jurgend Delbarge.  Organisator Luc Dewulf prijst zich gelukkig nog steeds voor zijn privé-initiatief op hen te kunnen rekenen.  Hij moet het immers doen zonder één euro aan stadssubsidies al krijgt hij wel logistieke ondersteuning van Diksmuide.
Maar in 2020 zal het dus 30 jaar geleden zijn Diksmuide voor het eerst kennis maakte met de Boterronde.  Een mooi moment om, hopelijk, de fakkel te kunnen doorgeven.  En dat wil Luc Dewulf niet onopgemerkt laten gebeuren.  Naast het eetfestijn op de eerste zaterdag van mei, wil hij ook nog een sfeervolle slotavond organiseren op vrijdag 30 oktober in CC Kruispunt.  Dat moet een muzikale happening worden uit dank voor de velen die hem de voorbije jaren hebben gesteund bij zijn initiatief.  De vrijwilligers, de zelfstandigen en de werkgroepen die met hun vriendenkring zijn organisatie steunden zullen dan ook gratis kunnen genieten van deze avond.  (DLD)