Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) lichtte maandagavond tijdens de gemeenteraad een tip van de sluier op die hangt over de Diksmuidse Boterhalle die op vandaag niet meer bruikbaar is.  Nadat de plannen voor een Publiek-Privaat-Samenwerkings-project met een evenementenhal en woongelegenheden niet haalbaar bleken voor de private sector, wordt er nu gewerkt door het huidig bestuur aan een nieuwe Boterhallepiste.  En daar zou dan toch plaats zijn voor een parking.  Geen ondergrondse weliswaar, wel op het gelijkvloers.  De diensten Onroerend Erfgoed zouden alvast akkoord zijn met een inrit via de Maria Doolaeghestraat, zij het enkel voor verkeer komende uit de richting Esen.  Verkeer dat komt uit de andere richting zal een ommetje moeten maken, hetzij via de Grote Markt, hetzij Mobidik-gewijs via de IJzerlegerstraat.  Uitrijden uit de Boterhalleparking zal dan weer via de Koning Albertstraat kunnen.  Boven de parking zou dan op de eerste verdieping de evenementenhal komen maar woongelegenheden komen er niet meer.  Toch blijft dit vooralsnog een denkpiste, het is nog wachten op groen licht van ondermeer het Agentschap Wegen en Verkeer en het brandweerverslag.  Pas als iedereen meegaat in deze denkpiste, kan er in 2020 sprake zijn van de opstart van een bouwdossier. Diksmuide wil wel zelf bouwen zonder private partner. Intussen heeft Diksmuide geen tijdelijke fuifinfrastructuur voor het centrum.  Op vraag van N-VA-raadslid Koen Coupillie gaf patrimoniumschepen Marc De Keyrel (CD&V) nog mee dat de zoektocht naar een tijdelijke oplossing wel verder gaat.  En we konden maandagavond nog meer vernemen op de Diksmuidse gemeenteraad.

Ook de zolder van het vernieuwde stadhuis zal nu omgebouwd worden tot een ruimte waar tentoonstellingen kunnen doorgaan.  Kostprijs van deze ombouw : 121.699 euro.

Diksmuide zal met ingang van 1 januari 2020 de oude begraafplaats rond de kerk van Keiem sluiten.  Vanaf dat ogenblik zal men er geen begravingen, bijzettingen of asvestrooiingen meer doen.  Toch zal het nog een slordige tien jaar duren voor het laatste zerk er zal verdwenen zijn en de ruimte kan ingenomen worden door de Keiemse gemeenschap.  Nieuwe overledenen zullen voortaan bijgezet worden op het nieuw kerkhof aan de Streuvelstraat.

In de Van Pouckestraat komt er een fietsoverkapping in de stijl van het gerestaureerde stadhuis.  Daarmee wil men zorgen dat zowel het stadspersoneel als bezoekers hun fiets veilig en comfortabel kunnen stallen.

De advocaat van de voorzitter van Idee Diksmuide, die op de gemeenteraad van september nog genoemd werd als kandidaat centrummanager, heeft de raadsleden Eric De Keyser (SP.a-open) en Koen Bultinck (N-VA) een aangetekende brief bezorgd.  Hadden zij het dossier rond de aanstelling van de nieuwe centrummanager een maand eerder nog omschreven als een vorm van politieke zelfbediening, de advocaat heeft het duo nu aangemaand hun beschuldigingen in te slikken.  Maar dat gebeurde maandagavond niet, de raadsleden pikken het niet dat ze het zwijgen worden opgelegd.  Het is nu afwachten of men ook voor dit dossier het stadhuis zal inruilen voor een rechtbank.

En de borden “plaatselijk verkeer” zullen nog niet onmiddellijk verdwijnen bij de Esense Kruisstraat.  Diksmuide wil volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) het voorstel van de Esenaars eerst voorleggen aan de verkeerscommissie.  Volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) zal het openstellen van de Kruisstraat zorgen voor problemen met de veiligheid in zowel Kruisstraat als in de Maagdhoek.

Op een aantal van deze onderwerpen maar ook op andere tussenkomsten tijdens de voorbije gemeenteraad, komen we in de loop van de weken na de herfstvakantie nog uitgebreider terug. (DLD)