Wie betrapt wordt wanneer hij of zij een verkeersovertreding begaat kan een boete krijgen van de politie.  Minder voor de hand ligt het wanneer de politie zelf een boete krijgt.  En dat is nochtans wat politiezone Polder volgend jaar mag verwachten.  Zij mag immers in 2022 niet minder dan 15.000 euro aan zogenaamde negatieve intresten, zeg maar een bankenboete, ophoesten omdat ze teveel geld op haar rekening heeft staan.  Politiezone Polder heeft immers een oorlogskas van 5,4 miljoen euro op haar spaarrekening staan waarmee ze het nieuw zonaal politiekantoor aan de Woumenweg wil bouwen.  Maar net zoals bedrijven nu intresten moeten betalen als ze teveel geld op hun rekening hebben staan, moeten ook openbare besturen als gemeentebesturen en dus ook politiezones dit betalen aan de banken.  Of hoe zo publieke gelden worden versluisd naar de banken.

Of er dan geen mogelijkheid bestaat dit te omzeilen, zo vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) op de jongste politieraad.  Kan een spreiding op verschillende bankrekeningen geen soelaas brengen of een uitstel geven aan de gemeenten om hun bijdragen te storten op de rekening van politiezone Polder.  De eerste suggestie zou alvast in de praktijk moeilijk haalbaar zijn en uitstel geven aan de gemeenten was evenmin een goede denkpiste.  Dat laatste vond alvast burgemeester Patrick Lanssens (Vooruit) van Koekelare.  Want als hierdoor dit geld te lang op de rekening van zijn gemeente blijft staan, dan moet de gemeente dan weer intresten betalen aan de bankiers.  Maar de tarieven die worden aangerekend aan de politiezone zouden wel hoger zijn dan deze die de gemeenten moeten ophoesten.

Verder kon op de politieraad nog vernomen worden dat de zone, terwijl het nog steeds wacht op de inwerkingtreding van trajectcontroles, opnieuw 200.000 euro gaat investeren in flitspalen.  Men heeft immers op vandaag nog 8 analoge flitspalen staan die niet meer kunnen werken omdat de filmrolletjes, die men nodig heeft, niet meer te koop zijn.  Deze analoge palen, waarvan er ook eentje op het Diksmuids grondgebied staat, zullen daarom gedigitaliseerd worden.  Eens deze operatie uitgevoerd is, zullen alle flitspalen in de zone, en dat zijn er 12, opnieuw operationeel zijn.
Intussen is het volgens politieraadsvoorzitter Lies Laridon (CD&V) nog altijd wachten op werkende trajectcontroles.  Politiezone Polder heeft hiervoor alle formaliteiten vervuld, de bal ligt nu in handen van de hogere overheid.  Maar dat zou al een poosje zo zijn.

Tenslotte werd er ook nog, op voorstel van raadslid Kurt Vanlerberghe, unaniem een motie goedgekeurd waarin gevraagd werd om via een nieuw koninklijk besluit de rechtbanken van Veurne opnieuw bevoegd te maken voor alle gemeenten van de zone, zijnde Diksmuide, Koekelare, Kortemark en Houthulst.  Nu moeten de rechtbanken van Brugge, Veurne en Ieper zich buigen over dossiers in deze verschillende gemeenten, een spreiding die op lange termijn nefast kan zijn voor het voortbestaan van politiezone Polder. (DLD)