Maandagavond vroeg N-VA-raadslid Mieke Vanrobaeys of Diksmuide, die in de corona-tijden nood heeft aan extra studieruimtes maar ook reeds jaren zoekt naar waardige herbestemmingen voor haar kerken, niet de mogelijkheid had om enkele van haar kerkgebouwen hiervoor in te richten.  In Oudekapelle wordt immers al drie jaar, en ook in deze examenperiode met inmiddels 22 plaatsen, met succes een deel van de kerk gebruikt als blokkot.  Maar op de suggestie om nog meer kerken een dergelijke bijkomende bestemming te geven, wil Diksmuide niet ingaan.  Toch wordt volgens onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) het blokkot-aanbod uitgebreid.  In eerste instantie waren ook al 14 plaatsen voorzien in OC Zonnestraal en inmiddels is het aanbod uitgebreid met 18 plaatsen in de polyvalente zaal van het sportcomplex De Pluimen.  Bij extra vraag wil men nog bijkomende plaatsen creëren in zaal Gerlacus in het dienstencentrum en in het ontmoetingscentrum De Kring in Keiem.  Op alle locaties is wifi geïnstalleerd en wordt er gezorgd voor vuilnisbakken, verlengkabels en verdeelstekkers.

Maar waarom Diksmuide niet meer plaatsen voorziet in andere kerken, daarop ging schepen Marc De Keyrel niet verder in.  Wel gaf hij mee dat men bij de kerk van Oudekapelle bijkomende sanitaire installaties moet plaatsen.
Nochtans gaf schepen van kerkfabrieken Martin Obin (CD&V) tijdens de vorige gemeenteraad  al mee dat een blokkot een goede tijdelijke invulling is voor de kerk van Oudekapelle.
Diksmuide is intussen al vele jaren op zoek naar een geschikte herbestemming voor deze kerk maar vond deze tot dusver niet.  Om te onderstrepen dat er wel degelijk gezocht wordt naar een invulling voor dit gebouw gaf schepen Obin nog mee dat er momenteel een bevraging wordt georganiseerd bij de socio-culturele verenigingen.  Daar wil men horen of er nood is aan opslagruimte voor hun materialen.  De schepen dacht hierbij aan opslag voor decors van toneelverenigingen of kampmateriaal voor jeugdverenigingen.  Indien zou blijken dat er hiervoor voldoende interesse is, dan kan voor hem de piste bewandeld worden om de kerk van Oudekapelle om te vormen tot een depot voor de Diksmuidse verenigingen.  Voor schepen Obin een mooie herbestemming die zou toelaten om samen met de plaatselijke kerkfabriek, het centraal kerkbestuur en het bisdom van Brugge de procedure op te starten om dit gebouw te onttrekken aan de eredienst.  Enkele jaren terug werd ook de kerk van Lampernisse onttrokken aan de eredienst en daar zijn momenteel de werken in uitvoering die van deze voormalige kerk een urnenkerk moet maken.
Tijdens de vorige gemeenteraad raakte ook bekend dat voor de exploitatie van de Diksmuidse kerken in 2019 iedere Diksmuideling 15,7 euro heeft betaald.  In 2013 was dit nog 28 euro.  Daarbovenop kostten de investeringen aan de Diksmuidse kerken  ook 14,90 euro extra per inwoner zodat de totale jaarlijkse bijdrage van iedere Diksmuideling voor haar kerken in 2019 30,60 euro was. Maar daarin is dus vooralsnog alleen een bijdrage voorzien voor het blokkot in de kerk van Oudekapelle. (DLD)