Aan de Woumenweg 118, bij het kruispunt met de Eikhofstraat, vindt men een dienstencentrum voor blinden en slechtzienden. Initiatiefnemer is de Vlaamse Blindenraad, een vereniging voor en door blinden. Het centrum is geschikt voor allerhande workshops waarvoor aangepast materiaal ter beschikking is. Hiermee wil men de zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden bevorderen, zowel in het dagelijks leven als op professioneel vlak. En meteen draagt men bij tot een sociale integratie. Dit najaar voorziet men de opening.

De initiatiefnemers bieden vanuit hun eigen ervaringen en met passie voor het leven, aan lotgenoten concrete en duurzame oplossingen aan voor kleine en grote bekommernissen. Blinden en slechtzienden getuigen immers dat een groepstherapie de meest efficiënte methode is waarmee het leven met een visuele handicap gestimuleerd wordt. En dit wordt gedaan via workshops rond koken en bakken met aangepaste hulpmiddelen, huishoudtaken als efficiënt poetsen, wassen en strijken, digitale vaardigheden aanleren met computer en smartphone, assisteren bij het opzetten en beheren van de eigen administratie of technieken rond verzorging en persoonlijke hygiëne. Maar in Diksmuide wil men ook begeleide ontspanning aanbieden als tandemfietsen, wandelen, zwemmen en danslessen, … Dit centrum staat open voor alle blinden en slechtzienden uit Vlaanderen. Men koos voor Diksmuide omdat het op een boogscheut ligt van de zee, die echter een pak duurder is. Daarnaast is de landelijke omgeving rustiger om technieken aan te leren en het is via een rechtstreekse trein- en busverbinding ook makkelijker bereikbaar.

Maar het project is nog niet voltooid. Het voorziene budget kreeg het immers hard te verduren onder de corona- en aansluitende energiecrisis. Daarnaast moet er ook gezorgd worden voor aangepaste apparatuur dat men up-to-date wil houden. En tenslotte wil men het centrum ook nog vervolledigen met aangepaste speeltuigen voor blinden en slechtziende kinderen. Daarom deed men tijdens een presentatie van het centrum, die werd ondersteund door de plaatselijke Rotary-afdeling, tijdens de voorbije zomer een oproep voor giften via eenmalige of maandelijkse stortingen die fiscaal aftrekbaar zijn vanaf een jaarbedrag van 40 euro. Deze kunnen gestort worden op rekening BE43 1030 3294 4201 met vermelding van GIFT en naam en adres of nationaal nummer. Maar men kan ook kiezen voor een donatie, schenking of legaat waarmee men meteen in de voetsporen treedt van Sophia Denies Elvire, naar wie dit centrum is genoemd. Haar nalatenschap was immers ongetwijfeld de belangrijkste bouwsteen van dit project. Voor meer info : www.vlaamseblindenraad.be (DLD)