Volgens Diksmuids provincieraadslid Luc Coupillie is het niet onwaarschijnlijk dat deze zomer blauwalgen er ook voor zorgen dat de speelzone, het pronkstuk van provinciedomein IJzerboomgaard, dicht moet.  Dit fenomeen is volgens de Pervijzenaar al een paar zomers genoegzaam bekend. En ook de avontuurlijke waterspeelzone werd er al mee geconfronteerd.  Hij vroeg dan ook aan het provinciebestuur proactief op te treden.  Maar volgens gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe gaat men kaarsen branden tegen deze blauwalgen.  Mocht dit niet helpen al zal dit ongetwijfeld spreekwoordelijk bedoeld zijn, dan worden de verbodsbordjes opnieuw boven gehaald.  Maar de gedeputeerde zal dan wel de hete aardappel doorschuiven naar de Vlaamse overheid want deze is volgens Jürgen Vanlerberghe verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, ook op het provinciedomein.  Maar daarover houdt Pervijzenaar Coupillie er een andere mening op na.

Volgens Luc Coupillie bestaat de kans bij warm weer en weinig of geen stroming in een vijver dat de blauwalgen beginnen te bloeien.  Deze vormen dan een olieachtige laag op het water die gezondheidsrisico’s inhoudt voor mens en dier.  Als dan de bordjes “verboden te spelen” moeten bovengehaald worden, dan is dit voor de Pervijzenaar een pijnlijke ingreep als men weet dat de provincie voor deze waterspeelzone voor 160.000 euro aan designspeeltuigen kocht met een waarborg van 10 jaar speelgenot.  Indien er geen passende interventie gebeurt, dan moeten deze bordjes wellicht ook de volgende zomers en najaren bovengehaald worden.  Pasklare oplossingen hiertegen zijn immers nog niet aan de orde maar het is wel bekend dat een nutriëntenrijke voedingsbodem één van de grote oorzaken is van de algenbloei.  Er kan dan ook proactief opgetreden worden, tenzij het provinciebestuur er inderdaad in berust wat het opvallend korte antwoord van de gedeputeerde laat uitschijnen.  Nochtans kan hier bezwaarlijk in de richting van de Vlaamse overheid gekeken worden want uiteindelijk is het toch de provincie die het domein heeft uitgebouwd.
Het Pervijs provincieraadslid hoopt alsnog dat er een poging wordt gedaan om uit de impasse te raken.  Zoniet zou dit volgens hem niet alleen spijtig zijn voor de jeugd maar ook voor het vele geld dat in de speelzone van IJzerboomgaard werd geïnvesteerd. (DLD)

foto Westtoer