Het Diksmuids stadsbestuur is in de wolken met de bezoekcijfers van het nieuwe zwembad aan De Pluimen.  Dat lieten burgemeester Lies Laridon en sportschepen Marc De Keyrel maandagavond optekenen tijdens de jaarlijkse persbabbel van de sportdienst.  Na 3 maanden mocht men reeds 15.000 vrije zwemmers ontvangen, in de vroegere De Kupe kreeg men over een heel jaar maximaal 22.500 vrije zwemmers over de vloer. Eenzelfde tendens ziet men bij het algemeen bezoek waar ook de schoolzwemmers en de leden van sportclubs meegeteld worden : 3 maanden De Pluimen is goed voor een goeie 40.000 bezoekers terwijl dat er in De Kupe maximaal 90.000 per jaar waren.  Het nieuwe zwembad De Pluimen lijkt dan ook de bezoekcijfers van het vroegere De Kupe te gaan verpulveren. Verder stellen de sportmedewerkers ook een grote tevredenheid vast bij de bezoekers.

Intussen is er ook een samenwerking gekomen tussen de sportdienst en de zwemclub De Bruinvissen van voorzitter Jan Colaert die 350 leden telt.  Hierdoor wordt er nu een overkoepelend zwemlessentraject aangeboden waarbij men kinderen aquastisch leert zwemmen tijdens de lessenreeksen “waterveiligheid” en “leren zwemmen”.  Volgens Remi Anzempamber van De Bruinvissen, één van pleitbezorgers van deze samenwerking, zorgen deze gezamenlijke kwalitatieve lessen voor een goede basis die van de kinderen volwaardige zwemmers maakt, een garantie die er vroeger niet altijd was.  De nu gebruikte methodiek maakt het ook mogelijk dat men voortaan naadloos kan aansluiten bij De Bruinvissen zonder dat men de basisopleiding moet hernemen.  De Gezinsbond houdt vooralsnog vast aan haar eigen zwemlessen maar de sportdienst hoopt dat ook zij zullen meestappen in dit project.  Individuele zwemlessen tenslotte zullen in De Pluimen niet meer gegeven mogen worden.  Wie zich wil inschrijven voor dit zwemlessentraject : klik hier.
Intussen zijn ook de wachtlijsten voor de zwemlessen weggewerkt.  Het nieuwe zwembad zorgt immers voor extra mogelijkheden.  In augustus stonden nog 126 kinderen op de wachtlijst, op vandaag is deze terug gedrongen naar 21 kinderen die overigens jonger zijn dan vijf jaar.  Maar zij zullen in het najaar al kunnen inpikken.  Voor de cyclus die start op 28 april zijn er overigens nog een 25-tal plaatsen vrij.  De kostprijs bedraagt voor iedere lessenreeks van 18 lessen van 1 uur 100 euro.
En na het incident, waarbij een kind na een val in het peuterbad een tand verloor, is er ook een verhoogd strenger maar preventief toezicht.  Daarnaast is er ook een nieuwe trap besteld zodat een dergelijk incident zich niet meer zal herhalen.  Volgens sportfunctionaris Caroline D’Hulster werpen de preventieve maatregelen nu reeds hun vruchten af, nieuwe incidenten zijn niet meer gemeld.
En voor wie eerst nog eens een vrijblijvend bezoekje wil brengen aan het sportdomein De Pluimen vooraleer er te gaan zwemmen of de sportschoenen aan te doen, voor hen hebben we goed nieuws : men hoeft hiervoor zijn zetel niet meer uit.  Er is nu immers een tool ontwikkeld waarmee men van de ene ruimte in De Pluimen naar de andere kan stappen, zonder dat men een stap hoeft te zetten.  Voor deze virtuele rondleiding in Diksmuides sportcomplex De Pluimen : klik hier. (DLD)