Twee Diksmuidse G-sportorganisaties kregen donderdagnamiddag een onverwachte en mooie financiële steun toegestopt.  Een afvaardiging van het Bataljon Artillerie, dat gekazerneerd is in Brasschaat, kwam onder leiding van haar korpscommandant, luitenant-kolonel Patrick Mestdagh, naar Diksmuide met 2 cheques.  Binnen dit bataljon, die de opvolger is van 14A, de legereenheid waarover Diksmuide destijds het peterschap had, werd in 2018 de VZW The Battlefield Run opgericht die in 2000 een obstakelwedstrijd organiseerde waarvoor zich 2.000 deelnemers meldden.  Omdat door corona dit evenement geen vervolg meer kende, werd beslist de middelen van de VZW uit te keren aan verenigingen die actief zijn in gemeenten waarmee het bataljon een goede band heeft.  En die band heeft ze met Diksmuide, niet alleen via het vroegere peterschap van 14A maar ook omdat het bataljon ter gelegenheid van de Vierdaagse van de IJzer er altijd een warm welkom krijgt.  Daarom mochten twee verenigingen die in Diksmuide actief zijn met mensen met een beperking elk een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen.

Binnen de VZW werd beslist het tegoed van de VZW uit te keren aan organisaties die iets doen voor de sportbeleving van jongeren.  Maar de keuze zelf werd overgelaten aan de gemeenten die een betere kijk hebben op het aanbod in hun stad.  Diksmuide koos daarbij voor enerzijds de G-sportafdeling van voetbalclub KSV Diksmuide en anderzijds voor Westhoek Vrijetijd Anders (WVA) die zorgt voor de vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking tussen bij wijze van spreken 5 en 90 jaar.
Volgens Koen De Hantsetters van KSV Diksmuide is de cheque bijzonder welkom omdat men de G-sportafdeling voor leden die omwille van een beperking in de reguliere werking van de club uit de boot vallen en die op vandaag een 15-tal leden telt uit de leeftijdscategorie – 12 jaar, wil uitbreiden met een afdeling met jongeren ouder dan 12 jaar.  Met de G-sporters wordt er wekelijks getraind en daarnaast neemt men ook deel aan tornooien waar men uitkomt tegen tegen andere G-clubs.
Volgens Pieter Lonneville van WVA telt zijn vereniging zo’n 2.600 leden in het gebied tussen Wervik en Middelkerke.  En daarvan nemen er een 800-tal regelmatig deel aan activiteiten.  Onder hen ook een aantal gezinnen uit Diksmuide.  Zo ook bewoners van Villa Vip in de Grauwe Broederssstraat.  Ook WVA wil de ontvangen cheque besteden aan evenementen die ze opzetten voor hun leden met een beperking.  (DLD)